Įvairios homilijos

Vasario 16 – oji (2018)

Nauja Vasario 16 – osios epocha Vasario 16 – ąją švenčiame už Tėvynės nepriklausomybę dėkodami Dievui ir   vieni kitus sveikiname, nes tai – mūsų laisvos valstybės laisvės šventimas, be kurios neegzistuotų demokratinės šalies valdymo institucijos ir kūrybingiausias visuomenės dvasinės raiškos potencialas tebebūtų priverstinai „įšaldytas“. Negalime švęsti dabartinių Lietuvos gerovės laimėjimų neprisimindami 1918 metų vasario 16 […]

Vasario 16 – oji (2018) Skaityti daugiau »

Vienybė Kristuje (2018 01 19)

Bendrystė su kitatikiais Kristuje Pradėję maldų už visų krikščionių vienybę aštuondienį (sausio 18 – 25 dienomis), maldose ne tik prisimename kitų krikščioniškų konfesijų seseris bei brolius, tiesiogiai nepriklausančius Katalikų Bažnyčiai, bet pasvarstome ir apie tas vertybes, kurios katalikus, ortodoksus ir protestantus jungia bei artina vienus prie kitų. Be abejo, tikėjimas į trivienį Dievą, ypač kaskart

Vienybė Kristuje (2018 01 19) Skaityti daugiau »

Sausio 13 – oji ir laisvė (2018 01 11)

Sausio 13 – ją Tiesa atvedė mus į laisvę Justinas Marcinkevičius apie Sausio 13 – osios laisvės gynėjus rašė: „Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o savo žemę, jų akys buvo pakeltos į dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: Lie-tu-va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie

Sausio 13 – oji ir laisvė (2018 01 11) Skaityti daugiau »

Naujieji Metai – 2018

Laiko nesustabdysime ir nesusigrąžinsime Naujųjų metų pirmų laiko valandėlių tėkmė savaime niekuo nesiskiria kitų dienų. Bet kai prisimename buvusius įvykius, kuriuos 2018 metais minėsime ar švęsime jų jubiliejines sukaktis, suvokiame, kad laikas yra duotybė, kuri tarnauja mūsų gerovei, nes, pavyzdžiui, kasmet svarbiausių krikščioniškų ir tautiškų švenčių šventimas į mūsų širdis bei sąmonę įspaudžia vis didesnį

Naujieji Metai – 2018 Skaityti daugiau »

Žodis (2017 09 29)

Tik Dievo žodis – tiesos viršūnė Ne tik pats Dievo Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), bet ir kiekvienas Jo ištartas žodis, pripildytas nekintančios tiesos turinio, įgyja tam tikrą materialumo formą, nes išsipildo mūsų gyvenime. Kai su tikėjimu priimame Jo skelbiamus žodžius ir konkrečiais veiksmais juos pritaikome kasdienybėje, pirmiausia patiriame ramybę,

Žodis (2017 09 29) Skaityti daugiau »

Ženklai (2017 09 22)

Ypatingi ženklai Gyvenimas – kaip kartais šėlstanti jūra ir M. K. Čiurlionio paveiksle „Ramybė“ vaizduojama tyvuliuojančio vandens paviršiuje išnirusi sala, kurioje dvi švytinčios olos yra kaip dvi akys, kurios įdėmiai žvelgia į žiūrovą ir klausia: „Ar tavo širdis išliks rami ir tvirta, kai netikėtai užklups išmėginimų audra?“ „Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų

Ženklai (2017 09 22) Skaityti daugiau »

Pozityvios nuostatos (2017 09 16)

Tikėdami Jo viltyje nepalūšime Atviromis sielos akimis žvelgiame į save, kitus, gyvenimą ir apmąstome šv. Jėzaus Teresėlės žodžius: „Viskas yra malonė“. Jėzuje slypi visas egzistencijos sritis apimanti malonė – didžiausias gėrio potencialas, kuriuo tinkamiausiai pasinaudojame tada, kai tikime bei pasitikime Jo žodžių išsipildymu ir stengiamės jų laikytis kasdienybėje. Tik Jėzaus priėmimas į savo širdį mums

Pozityvios nuostatos (2017 09 16) Skaityti daugiau »

Apie džiaugsmą (2017 08 25)

Džiaugsmas įprasmina gyvenimą Tiesiogiai siejant įsimintiną šv. Augustino posakį: „Krikščionis turėtų būti Aleliuja nuo galvos iki kojų“ su apaštalo Pauliaus raginimu: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4), norisi klausti: „Bet kaip to pasiekti?“ Džiaugsmas turi seserį ramybę, kurie yra neatskiriami mūsų gyvenimo palydovai, kai, užuot pernelyg rūpinęsi pasaulio reikalais, darbuojamės bei ilsimės viską pavesdami Aukščiausiojo

Apie džiaugsmą (2017 08 25) Skaityti daugiau »

Dėkojimas (2017 08 12)

Turime poreikį dėkoti? Rašytojas Onorė de Balzakas pagrįstai iš dėkingumo reikalavo jį patvirtinančių  veiksmų. Jis teigė: „Dėkingumas įrodomas darbais“. Klauskime: „Ar neužmirštame padėkoti artimui?“ Juk, pasak F. Šilerio, dėkingumas visų užmaršiausias. Jei mūsų protas ir širdis kasdien kaip kempinė sugertų visa, kas išeina iš Jėzaus lūpų, mūsų mąstymas taptų įžvalgesnis bei nuolankesnis, ir mes neužmirštume

Dėkojimas (2017 08 12) Skaityti daugiau »

Pavydas (2017 08 05)

Pavydas aptemdo protą Pavydo blogis apnuodija žmogaus širdį, kai jis netinkamai save lygina su kitais. Dievo Sūnų kai kurie žydai vertino kritiškai, ir jų klausime slypėjo pavydo potekstė: „Kaip gali dailidės sūnus daryti stebuklingus ženklus?“ (plg. Mt 13, 54 – 55) Šv. Tomas Akvinietis rašė: „Pavydas yra nuliūdimas matant kito gerovę“. Prieš trejus metus popiežius

Pavydas (2017 08 05) Skaityti daugiau »

Vokietijoje – vienos lyties porų legalizavimas (2017 07 14)

Vienos lyties santuokos įteisinimas? Sužinojome, kad visai neseniai mažoji Malta pasekė industrinės Vokietijos pavyzdžiu: parlamentas įteisino homoseksualių asmenų santuokas. Kai Vokietija – jos aukščiausioji valdžia, – būdama viena įtakingiausių valstybių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, ima ir nusprendžia, kad vyrų gyvenimas su vyrais ir moterų su moterimis nuo šiol įgyja juridinį statusą, kodėl gi

Vokietijoje – vienos lyties porų legalizavimas (2017 07 14) Skaityti daugiau »

TV ir žiūrėjimas (2017 07 07)

Atvaizdas: dovana ar prapuolimas? Žiūrėjimas nėra lygu žiūrėjimui. Kai į kilniausią atvaizdą – Jėzaus ikoną – žiūrime dėmesingu, atviru ir tauriu žvilgsniu, atrodo, kad nejučia iš Jo veido pradeda sklisti tam tikra gilios vidinės ramybės, nepalaužiamos valios, dieviškos visagalybės šviesa. Antai Kristaus Visatos Valdovo veide, kurį vaizduoja meniška ikona, saugoma Sicilijoje, galime atrasti Tą, kuris

TV ir žiūrėjimas (2017 07 07) Skaityti daugiau »

Pagarba sau (2017 06 30)

Savigarba – savivertės dukra Mes nepervertiname savęs, kai sakome: „Esame kilmingiausi karalių Karaliaus (Apr 17, 14) karalystės paveldėtojai, nes „jei ištversime, su Juo ir karaliausime“ (2 Tim 2, 12). Bet jei manome: „Esame tik žolė, kuri nudžiūsta (Iz 40, 7 – 8), todėl labai menka mūsų savivertė“, klystume, nes nors iš tiesų „esame dulkės” (Ps

Pagarba sau (2017 06 30) Skaityti daugiau »

Palaimintasis Teofilius Matulionis (2017 06 25)

Teofilius Matulionis – naujasis Palaimintasis Kai pernai popiežiui Pranciškui paskelbus, jog ne tik Lietuva, bet ir visas katalikiškas pasaulis 2017 metų birželio 25 dieną bus pagerbtas didžia Bažnyčios dovana, –  Vilniaus arkikatedroje įvyks garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtos iškilmės, apie būsimąjį Palaimintąjį įvairių žiniasklaidos priemonių, renginių bei konferencijų dėka sužinojome daug svarbių bei įdomių

Palaimintasis Teofilius Matulionis (2017 06 25) Skaityti daugiau »

Tikslo siekimas (2017 05 12)

Likimą nulemia ne žvaigždės Popiežiaus Pranciškaus atvykimas į Fatimą liudija, kad šimto metų Švč. M. Marijos apsireiškimo sukakties minėjimas ir Ją regėjusių piemenėlių Jacintos ir Pranciškaus kanonizavimas yra Dievo Motinos per vaikelius paskelbto prašymo melstis bei aukoti savo asmeninius kentėjimus už nusidėjėlių atsivertimą sudabartinimas. Tai – pagrindinės Evangelijos žinios, skelbiančios, jog visi per Dievo Sūnaus

Tikslo siekimas (2017 05 12) Skaityti daugiau »

Jis, liga ir atjauta (2017 05 07)

Ligos ir atjautos simbiozė Žmogaus Sūnus atėjo į mūsų gyvenimą, kad, nubrėžęs aiškias gėrio ir blogio, melo ir tiesos ribas, išmokytų mus rinktis tai, kas kiekvienam žmogui suteikia perkeičiančio jo esybę kilnumo. Pirmojo Jo atėjimo žemėje tikslas jau pasiektas: Jis, ant kryžiaus kentėdamas neapsakomas kančias, mirdamas ir prisikėlimu mirtį nugalėdamas, atliko tai, kas mums nupelnė

Jis, liga ir atjauta (2017 05 07) Skaityti daugiau »

Miegas (2017 04 22)

Poilsis – integralaus gyvenimo Dieve sąlyga Dievas neturi numylėtinių, bet tie, kurie stengiasi Juo pasitikėti džiaugsmo ir skausmo valandomis, jais Jis rūpinasi net tada, kai jie miega (plg. Ps 127, 2). Kai tikintieji naktį ilsisi, jų gyvenimas Jėzuje tęsiasi (plg. 1 Tes 5, 10). Bet kas leidžiasi užvaldomas, pavyzdžiui, turto manijos, pradeda baimintis dėl jo

Miegas (2017 04 22) Skaityti daugiau »

Vasario 16 – oji (2017)

Mintys Vasario 16 – ajai Žmonijos egzistencijos aušroje Babelio miesto gyventojai iš puikybės sumanė pasistatyti dangoraižį – „bokštą su dangų siekiančia viršūne“ (Pr 11, 4). Šis žmonių projektas prieštaravo Dievo planams, nes jie norėjo ne Jo vardą išaukštinti, o užsigeidė vien savimi didžiuotis. Todėl visi žmonės, iki tol sudarę vieną vieningą pasaulio tautą ir kalbėjęsi

Vasario 16 – oji (2017) Skaityti daugiau »

Išgydymas (2017 01 28)

Išgydymas – Dievo valios raiška Viešpaties šlovinimo metu šimtai tikinčiųjų sutartinai kelia rankas ir pagal muzikos taktą jas kreipia į vieną pusę, į kitą… Tai – į Lodzės halę iš įvairių Lenkijos vietovių atvykusių (daugiausia katalikų charizminių bendruomenių narių) spontaniškai džiugus Dievo garbinimas, po kurio renginio dalyviai tampa imlesni priimti iš Anglijos atvykusio konferencijų vadovo

Išgydymas (2017 01 28) Skaityti daugiau »

Sausio 13 – oji (2017 01 11)

Tarnystė Dievui ir artimui – laisvės garantija Sausio 13 – osios įvykius aiškiausiai matė ir giliausiai suprato Dievas. Jis leido, kad susigrumtų tamsybių blogio jėgos (Ef 6, 12) ir šviesos vaikai, tiesa ir neapykanta, vienybe alsuojantys lietuviai ir į beginklius žmones šaudantys sovietų kariuomenės okupantai. Lietuvos laisvė buvo apginta ir išsaugota nelygioje kovoje prie Vilniaus

Sausio 13 – oji (2017 01 11) Skaityti daugiau »

Embrionas ir ne tik jis (2016 12 09)

Ir Kristus buvo embrionas Kaip nepakanka vien gero regėjimo norint žmogaus embrione pamatyti Kūrėjo sukurtą gyvybės pradą, taip neužtenka tiktai žiūrėti į gimusio Kūdikio atvaizdą, kad galėtume tikėti ir pripažinti, kad bejėgis Gimusysis turi pasaulio Atpirkimo potencialo užtaisą. Čia mūsų tikrosios akys yra antgamtinio tikėjimo malonė, kaskart mums padedanti absoliučiai į viską žiūrėti per Jėzaus

Embrionas ir ne tik jis (2016 12 09) Skaityti daugiau »

Kova ne tik su svaigalais (2016 09 30)

Alternatyva – iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ veikla Besikeičianti tvarka dėl alkoholio įsigijimo parduotuvėse verčia klausti: „Kodėl taip daroma?“ Nuo 2016 m. rugsėjo 2 dienos kiekvienas asmuo, pirkdamas alkoholį, privalo rodyti savo asmens dokumentą, o štai rugsėjo 27 d., Seimui nubalsavus už įstatymo pataisas, kuriomis siekiama įtvirtinti nuostatą, kad dokumento prekybininkai turi prašyti tik iš jaunai

Kova ne tik su svaigalais (2016 09 30) Skaityti daugiau »

Liberalus pagalbinio apvaisinimo įstatymas (2016 09 23)

„Pažangaus“ įstatymo grimasos Kai neseniai teko su kai kuriais uoliais tikinčiaisiais kalbėtis apie Seime įteisintą neadekvačiai liberalų Pagalbinio apvaisinimo įstatymo variantą, leidžiantį embrionų šaldymą, jie iš karto pasakė: „Turbūt per mažai meldėmės, ir todėl įvyko tai, ko visai nesitikėjome…“ Neabejotina, kad maldos galios neįmanoma įvertinti, nes sąmoningo kreipimosi į Viešpatį metu dangus tampa mūsų sąjungininku,

Liberalus pagalbinio apvaisinimo įstatymas (2016 09 23) Skaityti daugiau »

Negalia ir sportas (2016 09 17)

Parolimpiados atgarsiai Kai kurie žmonės su negalia nors neišvengiamai turi apriboti tam tikrą savo veiklos diapazoną, bet, pasinaudodami savo stipriosiomis charakterio savybėmis, kai kuriose gyvenimo srityse pasiekia tokių fenomenalių rezultatų, kurie nustebina visko mačiusį pasaulį. Dantimis sukandus laikant stalo teniso raketę, vikriai dviem kojos pirštais pačiupti baltą kamuolėlį ir jį nepaprastai tiksliai ta pačia koja

Negalia ir sportas (2016 09 17) Skaityti daugiau »

Sportas ir dėkojimas (2016 08 19)

Olimpinė čempionė: „Mano dopingas – Jėzus“ Nors dėl kai kurios sporto šakos paverstos komercija, pavyzdžiui, kai Vakarų Europos futbolo komandų sportininkai už milijonus eurų perkami ir parduodami kitiems klubams, ir tai meta moralinio sugedimo šešėlį futbolui, nes aikštėse faktiškai „kovoja“ milžiniški pinigai, vis dėlto sporto varžybose matome nepalyginamai daugiau žmogaus charakterio savybių ištobulinimo pavyzdžių nei

Sportas ir dėkojimas (2016 08 19) Skaityti daugiau »

Šaldyti embrionus – žudyti žmones? (2016 07 05)

Šaldyti embrionus – žudyti žmones? Kai kalbame apie ilgai svarstomą įstatymą dėl Pagalbinio apvaisinimo, tiesiogiai susijusio su bejėgio žmogaus – embriono stadijoje – išsaugojimu, pirmiausia remiamės  šiuolaikinio mokslo  faktais, aiškiai liudijančiais, kad net mažiausiame žmogaus egzistencijos pavidale „spurda“ Aukščiausiojo sukurtas gyvybės pradmuo. Verta prisiminti, kad moksliškai pagrįsti faktai liudija, jog iš vienintelės apvaisintos ląstelės  –

Šaldyti embrionus – žudyti žmones? (2016 07 05) Skaityti daugiau »

Mintys po „Brexit“

Mintys po „Brexit“ Dievas sukūrė žmogui protą – mąstymo galią, kad jis, mąstydamas apie kilnius dalykus (Fil 4, 8), mylėtų Jį ir artimą protu ir visu gyvenimu (Mk 12, 29 – 31), ir, po šio gyvenimo pabaigos, būtų vertas „akis į akį“ išvysti Tą, kuris savo mylimu kūriniu rūpinosi labiau nei jam kartais atrodydavo. Taigi

Mintys po „Brexit“ Skaityti daugiau »

Gebėjimai ir dėkojimas – 2016

Gebėjimai ir veiksmingas dėkingumas Ne tik mūsų prigimtiniai gebėjimai ir dieviškosios dorybės – tikėjimas, viltis bei meilė, mus vienijančios su Dievu (1 Kor 13, 13) – yra Jo geradarybės, bet ir mūsų vidiniai troškimai bei daromi įvairūs sprendimai (beje, dažnai susiję su tvirto charakterio ugdymu), atitinkantys Jo planus, yra dangaus dovanos. Šv. Teresė iš Lisieux

Gebėjimai ir dėkojimas – 2016 Skaityti daugiau »

Melas ir tiesa – 2016

Tik tiesoje nebūna melo Dėl rafinuočiausios melagystės neišsipildymo mūsų istorija įgijo kitą kryptį. Edeno sode Kūrėjo išsiginęs tamsos angelas pirmiesiems žmonėms suokė: „Jei nepaklusite Dievui, ne tik nemirsite, bet net tapsite lygiai tokie kaip Jis Pats“ (žr. Pr 3, 4 – 5). Bet kitaip ir būti negalėjo, nes melas visada buvo ir bus apgaule grindžiama

Melas ir tiesa – 2016 Skaityti daugiau »

Motinos diena – 2016

Motinos dieną įprasminant Motinos dienos šventė neįsivaizduojama be Tos, kuri sutiko leistis į nepaprasto ir svarbiausio žmonijoje įvykio išsipildymą – mus perkeičiantį Dievo Sūnaus apsireiškimą. Kukli žydų mergaitė netikėtai atsidūrė prie žemės vaikų išganymo ištakų, ir savuoju fiat tapo žemiškoji Jėzaus Gimdytoja. Ji nesiekdama garbės būti ir vadintis Dievo Sūnaus Motina, bet, stovėdama prie Jo

Motinos diena – 2016 Skaityti daugiau »

Nepriklausomybės atkūrimo diena – 2016

Dievui ir Lietuvai Kiekvieno žmogaus minčių, veiksmų ir gyvenimo būdo skirtingumas liudija, koks neaprėpiamai didis yra žmonijos Autorius – Dievas, – ir kad tarp žmonių egzistuoja marga vertybinių prioritetų įvairovė bei jų kaita. Antai Dievas „siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (Mt 5, 45), bet kad įgytume Dievo Tėvo vaikų privilegiją ir padėtume kitiems veidu

Nepriklausomybės atkūrimo diena – 2016 Skaityti daugiau »

Ukraina akiratyje

Daugiau drąsos  Kai žmonės vadovaujasi sveiku protu, priartėja prie krikščioniškos išminties slenksčio. Mirtino pavojaus akivaizdoje Ukrainos vadovai plėšriajam Rusijos valdžios lokiui tarsi atsuko savo antrąjį skruostą. “Štai mes demonstruojame aukščiausio laipsnio tautos savitvardą – į neturinčią precedento Krymo pusiasalio okupaciją neatsakome ginkluotos partizaninės kovos veiksmais, bet norime visomis įmanomomis taikos priemonėmis išvegti karo, kuriame žūtų

Ukraina akiratyje Skaityti daugiau »

Pavydo kirmino priešnuodis

Pavydo kirmino priešnuodis Daugiau nei prieš savaitę popiežius Pranciškus šv. Mišių homilijoje kalbėjo apie pavydintį žmogų, kuris apsinuodijo pavydo nuodais. Šventasis Tėvas sakė: “Jis negieda, nemoka šlovinti, nežino kas yra džiaugsmas, jis visada žiūri, ką turi kitas, ko neturi jis, ir dėl to jis apkarsta, ir jo kartumas pasklinda po visą bendruomenę. Pavyduoliai sėja kartumą.

Pavydo kirmino priešnuodis Skaityti daugiau »

2014 – Šeimos metai

Tiesa veda šeimą į laisvę  „Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs“ (Mt 10, 37), – moko Kristus, ir šių Jo žodžių niekam neduota teisė vynioti į iškreipto prisitaikėliškumo vatą. Kiekvieno žmogaus egzistencijos fundamentas – Dievas. Be Jo mūsų gyvybės

2014 – Šeimos metai Skaityti daugiau »

Jaunimo dienos – 2013

Jaunimo ugdymas – dividendai dabarčiai bei ateičiai  „Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje“ (Fil 3, 13 -14), – tai įkvepiantys apaštalo Pauliaus žodžiai, kurie Lietuvos Jaunimo dienų proga tarsi iš naujo, bekompromisiškai  kviečia ypač jaunimą susimąstyti, pradėti ieškoti bei atrasti savo gyvenimo tikslą,

Jaunimo dienos – 2013 Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Su Pranciškumi priešakyje

Su Pranciškumi priešakyje Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už popiežių Pranciškų, ir neužmirštame padėkoti milijonams tikinčiųjų, kurie savo nuoširdžiomis maldomis rėmė kandidatą į popiežius, ir dėl to plačiau ir giliau Dievo Dvasiai buvo leista įsismelkti į kardinolų rinkėjų vidų, ir jie, gavę didesnį suvokimo aiškumą, per trumpai vykusią konklavą išrinko tokį Pontifiką, kuris savo vidine šiluma

Kun. Vytenis Vaškelis. Su Pranciškumi priešakyje Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Anapusybė – čia ir Ten

Anapusybė – čia ir Ten Visuomenės pliuralistiniame minčių skruzdėlyne knibžda įvairiausių nuomonių, požiūrių ir vertinimų, kurie išreiškia atskiro individo ir bendruomenės dvasinę būklę bei savastį. Kiekvienas žmogus yra panašus į kitą, bet jo mąstymo būdas bei pats gyvenimas – nepakartojamas. Šioje įvairovėje išryškėja Dievo kūrybos neišmatuojamos gelmės ir bekraštės meilės grožis žmogui. Net tada, kai

Kun. Vytenis Vaškelis. Anapusybė – čia ir Ten Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Mylėdami Kristų augame Bažnyčioje

Mylėdami Kristų augame Bažnyčioje  Pažvelkime į Kristaus įsteigtą Bažnyčią, dėl kurios antgamtinės gerovės ir galutinės laimės Jis atidavė save kaip atnašą ir kvapią auką Viešpačiui (plg. Ef 5, 2). Bažnyčia (gr. ekklesia – sušauktieji) – pirmiausia mes visi, pakrikštytieji ir tikintys Dievą, esame jos nariai, o Kristus yra jos neregimoji Galva – visų Kūno narių

Kun. Vytenis Vaškelis. Mylėdami Kristų augame Bažnyčioje Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Naujasis Benedikto XVI saulėtekis

Naujasis Benedikto XVI saulėtekis Daugybė žmonių pasaulyje buvo didžiai nustebinti, išgirdę visai nelauktą naujieną: didžiausios pasaulyje, daugiau nei milijardą tikinčiųjų turinčios Katalikų Bažnyčios galva – popiežius Benediktas XVI – viešai pareiškė, kad po ilgų svarstymų, būdamas visiškai laisvas, atsisako visų šv. Petro įpėdinio tarnystės pareigų. Šios žinios paskelbimas liudija ne tik drąsaus Šventojo Tėvo apsisprendimo

Kun. Vytenis Vaškelis. Naujasis Benedikto XVI saulėtekis Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Tikroji sveikata – gyvenimo atrama

Tikroji sveikata – gyvenimo atrama Vasario 11-oji yra Pasaulinė ligonių minėjimo diena ir Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginė šventė. Ligoniai ir Viešpaties Motina – tai dvi neatskiriamos sąvokos, nes ne tik per Mariją į pasaulį atėjo Atpirkėjas, ir nuodėmingoji žmonija buvo išgelbėta, bet Jos vaidmuo mūsų išganyme yra niekuo nepakeičiamas – Ji nuolat už mus meldžiasi

Kun. Vytenis Vaškelis. Tikroji sveikata – gyvenimo atrama Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Žiūrėjimo malonumą kontroliuojant

Žiūrėjimo malonumą kontroliuojant Neseniai „Respublikos“ dienraštyje vysk. Genadijus Linas Vodopjanovas  prasmingai ir įdomiai atsakinėjo į klausimus apie šiandienės televizijos reikšmę ir įtaką mūsų gyvenime. Ta proga norėčiau truputį plačiau pateikti krikščionišką požiūrį ne tik apie televiziją, bet ir apie internetą. Visi suprantame, kad šis gyvenimas per trumpas, kad jį švaistytume bergždžiai. Deja, žmogus iš prigimties

Kun. Vytenis Vaškelis. Žiūrėjimo malonumą kontroliuojant Skaityti daugiau »

Dangus ranka pasiekiamas? B 2012

Dangus ranka pasiekiamas? Dar nė ketverių metų neturėjusio berniuko Koltono asmeniniai išgyvenimai, užrašyti jo tėvo Todo Berpo ir Lynnos Vincentos (beje, kai kurioje lietuviškoje virtualioje žiniasklaidoje klaidingai rašoma – Lynnas Vincentas), yra pateikiami 2012 metais išleistoje knygoje „Dangus tikrai yra“. Koltonas per apendikso operaciją buvo trumpai atsiskyręs nuo kūno ir atsidūrė dangiškoje aplinkoje. Paskui jis

Dangus ranka pasiekiamas? B 2012 Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Charizminis atsinaujinimas – visuotinės Bažnyčios viltis

Charizminis atsinaujinimas – visuotinės Bažnyčios viltis Kun. Vytenis Vaškelis Atsiliepdamas į „Bernardinų“ dienraščio redakcijos kvietimą įsitraukti į kun. Oskaro Petro Volskio straipsnio „Sekuliarizmas ir melagingasis dvasingumas“ diskusiją pirmiausia pastebiu, kad minėto rašinio publikavimas (beje, kai ir visa kita žiniasklaidos laisva raiška) yra liudijimas, įrodantis kokiomis išties plačiomis laisvės galimybėmis galime laisvai naudotis, kai nepriklausomoje savo

Kun. Vytenis Vaškelis. Charizminis atsinaujinimas – visuotinės Bažnyčios viltis Skaityti daugiau »

Šventojo Kazimiero sielos veidrodis A 2011

Šventojo Kazimiero sielos veidrodis Bėgantys amžiai nepajėgs užmaršties dulkėmis užtemdyti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero veido – sielos veidrodžio, kuriame ryškiai atsispindėjo Viešpaties Dievo kuriančioji meilė, kaip gyvojo vandens versmė, trykštanti į amžinąjį gyvenimą (Jn 4, 14). Hagiografinėje šv. Kazimiero biografijoje rašoma, kad jis gimė 1458 metais spalio 3 d. Krokuvoje, Vavelio pilyje. Jo tėvas Kazimieras

Šventojo Kazimiero sielos veidrodis A 2011 Skaityti daugiau »

Sektina Arso klebono tarnystė B 2009

Sektina Arso klebono tarnystė Popiežiaus Benedikto XVI laiškas Kunigų metų proga, rašytas birželio 16 dieną, buvo tiesiogiai susijęs su šv. kun. Jono Marijos Vianėjaus 150– jųjų mirties metinių minėjimu. Šiais metais Šventasis Tėvas nesyk į krikščioniško tobulumo aukštumas kėlė Arso kleboną ir viso pasaulio dvasininkams priminė, jog šis šventasis yra išties sektinas pavyzdys. Daugelis žinome,

Sektina Arso klebono tarnystė B 2009 Skaityti daugiau »

Kun. Vytenis Vaškelis. Dievo valia ir interneto iššūkiai

Dievo valia ir interneto iššūkiai   Suvereni Aukščiausiojo valia yra tobuliausia dieviškos meilės galybė, kuriai paklūsta nesuskaičiuojamos galaktikų žvaigždės ir tik per mikroskopą matomi smulkiausi gyviai. Tačiau tobuliausi Dievo kūriniai – dalis nupuolusių angelų ir pirmieji žmonės neišlaikė laisvės egzamino ir, pasak katekizmo, save pačius iškėlė aukščiau Dievo ir kartu paniekino Jį. Kaip Adomas ir

Kun. Vytenis Vaškelis. Dievo valia ir interneto iššūkiai Skaityti daugiau »

Atgaila – sielos atgaiva C 2010

Atgaila – sielos atgaiva Neseniai per radiją girdėta reklama, skelbusi, jog yra nuodėmė už „nuodėmingai“ mažą kainą nepirkti reklamuojamos prekės (kažkokios), truputį nustebino. Iki šiol galvojau, kad žodis „nuodėmė“ nėra labai madingas, o pasirodo, – klydau… Kai kurie verslo atstovai nerdamiesi iš kailio, kad būtų perkami jų gaminiai, nė kiek nesikuklina naudoti minėtą „magišką“ žodį,

Atgaila – sielos atgaiva C 2010 Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content