Katalikų Bažnyčios mokymas

Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą

2005-05-19 Brangūs tikintieji, visi geros valios žmonės! Lietuvoje netyla kalbos apie pranašautojus ir aiškiaregius. Gausėja būrimo salonų, parapsichologų kabinetų, šamanų kursų ir televizijos laidų, kurios propaguoja pačias įvairiausias okultines praktikas. Tikėjimai gamtoje ir nematomame pasaulyje tariamai glūdinčių galių įvaldymu populiarėja, nors jie akivaizdžiai ardo asmens ir bendruomenės vertybinius pagrindus, trukdo kliautis žmogiška patirtimi bei sveiku […]

Lietuvos vyskupų laiškas apie okultizmo plitimą Skaityti daugiau »

Paulius VI. „Bet gelbėk mus nuo pikto“

1972 m. lapkričio 15 d. bendrosios audiencijos kalba Publikuota 2012 m. gegužės 22 d. “Bažnyčios žinios” Nr. 5 Kokie šiandien svarbiausi Bažnyčios poreikiai? Nesistebėkite, jei mūsų atsakymas jums atrodys supaprastintas, prietaringas ar tiesiog nerealus: vienas svarbiausių poreikių yra gintis nuo to blogio, kurį mes vadiname demonu. Prieš paaiškindami savo mintį, raginame jus tikėjimo šviesoje pažvelgti į žmogaus

Paulius VI. „Bet gelbėk mus nuo pikto“ Skaityti daugiau »

Krikščioniškasis tikėjimas ir demonologija

Tikėjimo mokymo kongregacija Amžiams einant Bažnyčia pakartotinai smerkė įvairias prietarų formas, obsesyvų dėmesio sutelkimą į šėtoną bei demonus, taip pat įvairias kulto ir nesveiko domėjimosi tokiomis dvasiomis formas (1). Taigi būtų neteisinga teigti, kad krikščionybė, pamiršusi apie visuotinę Kristaus viešpatystę, pavertė šėtoną privilegijuotu skelbimo objektu, prisikėlusio Viešpaties Gerąją Naujieną pakeisdama siaubo žinia. Šv. Jonas Auksaburnis

Krikščioniškasis tikėjimas ir demonologija Skaityti daugiau »

Įvadas į Egzorcizmų apeigyną (1998)

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija Pratarmė Išganymo istorijoje veikia angelai, kurių vieni tarnauja Dievo planui, nešdami Bažnyčiai paslaptingą ir galingą pagalbą, o kiti, nupuolę ir praradę pirmykštį orumą, vadinami velniškomis dvasiomis, priešinasi Dievo valiai ir Kristaus atliktam išganymo darbui, stengiasi įtraukti žmogų į savo maištą prieš Dievą[1]. Šv. Rašte velnias ir piktosios dvasios yra

Įvadas į Egzorcizmų apeigyną (1998) Skaityti daugiau »

„Katalikų Bažnyčios katekizmas“ apie egzorcizmus

550 Dievo karalystės atėjimas yra šėtono karalystės žlugimas (plg. Mt 12, 26): „Jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė“ (Mt 12, 28). Jėzaus egzorcizmai išlaisvina žmones iš demonų valdžios (plg. Lk 8, 26-39). Jie pranašauja didžiąją Jėzaus pergalę, kai „šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan“ (plg. Jn 12,

„Katalikų Bažnyčios katekizmas“ apie egzorcizmus Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content