Vengtini ženklai

Tikėjimui, dvasingumui ir krikščioniškajam tapatumui pavojingi ženklai
(parsisiųsti PDF formatu)

AR ŽINAI, KĄ NEŠIOJI?

Prekiautojai talismanais ir amuletais užtikrina, kad jie nepaprastai veiksmingai saugo nuo visokio blogio: agresijos, nelaimingų atsitikimų, vagysčių, taip pat nuo prakeikimų ir užkerėjimų. Be to, anot jų, šie daiktai užkerta kelią daugeliui ligų (jei ne visoms) ar tiesiog nuo jų išlaisvina. Žodžiu, šie ženklai turį nešti laimę. Daugelis žmonių tuo tiki, juos perka ir nešioja. Spontaniškai kyla klausimas: kas (daiktas ar gyva būtybė) arba kokia jėga galėtų taip stebuklingai veikti?

Nešiojant pašventintą kryželį arba medalikėlį su Jėzaus, Dievo Motinos ar šventųjų atvaizdu nekyla jokių problemų dėl atsakymo į klausimą: kodėl nešiojame šią devocionaliją? Nešioju medalikėlį kaip mano pasitikėjimo Dievo Motina ženklą. Jos atvaizdas stiprina mano pasitikėjimą jos nuolatiniu buvimu šalia manęs, ypač pagundų, abejonių akimirkomis, patiriant priešiškumą ir t. t. Netikiu, kad tas medalikėlis „stebuklingai“ saugos mane nuo nelaimingo atsitikimo, vagystės, ligos ir t. t., bet iš visos širdies tikiu, kad atsitikus šioms ar kitoms nelaimėms – jei Dievo Apvaizda tai leis – manęs neištiks tikra ir didžiausia nelaimė: Dievo atmetimas ir amžinojo gyvenimo praradimas. Nešiodamas medalikėlį neprašau laimės, bet kad ištverčiau su Dievu kiekvienoje, net sunkiausioje situacijoj: tai man didžiausia laimė.

O kuo pasitiki pakrikštyti žmonės, ant piršto užsimaudami atlantų žiedą? Turbūt patys tiksliai nežino. Bet kuriuo atveju šis amuletas reiškia nepasitikėjimą Dievu kaip savo Tėvu, kurio rankose yra visas mano gyvenimas. Jeigu viliuosi, kad nešiodamas šį ar kitą amuletą tapsiu laimingas, tai reiškia, kad mano tikėjimą galima apibūdinti taip: pasitikiu ne Tavimi, Dieve, bet kažkuo kitu (daiktu ar gyva būtybe), viliuosi sėkmės gyvenime ne iš Tavęs, bet iš kažko kito. Galbūt dėl tokio dvasinio nusiteikimo ne iškart bus atsisakyta religinių praktikų, bet gyvas tikėjimas būtinai pavirs krikščionybės „praktikavimu“, širdimi nusigręžus nuo Dievo. O religingumas be pasitikėjimo Dievu tampa tuščias. Kokia būtų maldos „Tėve mūsų“ vertė, jeigu jos negaivintų buvimo Dievo vaiku dvasia?

Viltis, kad magiškas ženklas apsaugos mane nuo priešiškumų ir užtikrins sėkmę, yra apgaulė, kurią palaiko žmogiškas polinkis kartais tikėti bet kuo. Bet ar įmanoma gyvenime apsisaugoti nuo priešiškumų, sunkumų ir kančių? Kasdienė patirtis įtikina, kad ne, ir joks amuletas to nepakeis. Bet prisirišimas prie daikto, naivus tikėjimas jo veiksmingumu naikina gebėjimą duoti atkirtį sunkumams krikščionišku būdu, kitaip sakant, su pasitikėjimu, kad kiekvienas kasdienybės kryžius turi gilią, išganingą prasmę. Dažnai tos prasmės nematome, bet būtent tuomet pasitikėjimas Dievo meile – nepaisant apleistumo ir vienišumo jausmo – iškyla kaip gyvenimą gelbstinti priemonė. Būtent tą svarbiausią ir subtiliausią mūsų religingumo audinį, arba gebėjimą ištikimai pasitikėti Dievu, krikščionis naikina nešiodamas amuletus. Dvasinis ir fizinis nuniokojimas pasirodo galbūt ne iš karto. Tačiau jis neišvengiamai įvyksta, o pirmasis jo ženklas yra neįveikiamas nenoras melstis. Ilgainiui atsiranda nepagrįstų baimių, paslaptingų fizinių ir psichinių negalavimų. Be to, nešiojantieji įvairius amuletus labai lengvai susidomi horoskopais, Taro kortomis, magija ar kitais panašiais dalykais, kurie aiškiai prieštarauja pirmajam Dievo įsakymui.

Amuletai, nors išoriškai atrodo nekalti, savo simbolika atveria kelią ne Dievui, bet dvasiniam blogiui. Pagaliau jie visi, taip pat ir atlantų žiedas, yra ne kas kita, kaip atvirumo ir priklausomybės priešiškam mums pasauliui ženklas. Būdami atpirkti, neturėtume (net iš pažiūros nekalčiausiu būdu) su tuo pasauliu užmegzti ryšio.

KELTŲ KRYŽIUS

Dievo Odino (Vodano) atributas. Simbolizuoja tiltą į kitą pasaulį, aukštesnės energijos ir žinojimo įgijimą, žmogaus harmoniją su visata. Skersinės sijos reiškia nematerialų pasaulį, statmena – fizinį, žemiškąjį pasaulį. Sijas jungia apskritimas – vienybės ir visumos simbolis. Keltų kryžius kilęs iš pagoniškų tikėjimų, šiandien juo naudojasi neopagonys ir nacionalistai. Skustagalviai naudoja šį ženklą vietoj uždraustos svastikos. Yra „sukrikščioninta“ kryžiaus forma su pailginta apatine sija.

 

NERONO KRYŽIUS

„Sulaužytas kryžius“, „vištos koja“, pacifistų atpažinimo ženklas. Okultinis simbolis, propaguojamas kaip pacifistinių judėjimų emblema. Sulaužytas kryžius be apskritimo yra kovos su krikščionybe simbolis. Okultizme reiškia krikščionybės žlugimą, yra pagoniškas juodosios magijos ženklas, kuriuo naudojosi esesininkai. Satanistai naudoja šį ženklą per juodąsias mišias.

 

PENKIAKAMPĖ ŽVAIGŽDĖ

Pentagrama yra vadinamosios juodosios magijos simbolis, dažnai su ožio galva, kuri reiškia šėtoną ir kartu yra užgauli aliuzija į Jėzų Kristų kaip aukos ožį. Kartu gali būti papildomų simbolių, pvz., 666 arba apverstas kryžius. Gali būti pridėtos hebrajiškos raidės, žyminčios keturias stichijas ir žmogaus sielą ir reiškiančios materijos pergalę prieš dvasią. Pentagrama gali būti uždara, apvesta vienu arba dviem apskritimais, taip pat apjuosta žalčiu, ryjančiu savo uodegą.

Du kampai į viršų – reiškia Liuciferio karalystę, du kampai žemyn – žmogus yra dievas. Kai kurios muzikinės grupės šį simbolį priėmė kaip sėkmės garantą.

ATLANTŲ ŽIEDAS

Vienas iš blogio veikimo, pavergimo ir nusigręžimo nuo Jėzaus – vienintelio Gydytojo ir žmogaus Gynėjo, būdų. Tai šiuo metu nepaprastai paplitęs amuletas. Anot jį populiarinančių lankstinukų, ženklas turįs didelę galią ginti ir saugoti nuo išorinės agresijos ir blogio, nelaimingų atsitikimų, vagysčių, taip pat nuo prakeikimų ir užkerėjimų. Visais šiais atvejais pasireiškia radiosteziniai-okultiniai negyvų daiktų bruožai.

 

YIN YANG

Reiškia priešingų jėgų pusiausvyrą: negatyvių ir pozityvių, balto ir juodo, gėrio ir blogio. New Age tvirtinimu, Dievas ir Liuciferis papildo vienas kitą, nes priešingos jėgos yra to paties dieviško asmens veikimas.

 

 SUSIPYNĘS KASPINAS

 

Begalinio susijungimo su visatos galiomis simbolis, tobulas, nenutrūkstamas, neabejotinas ryšys. Materialiojo pasaulio galios garbinimas.

 

 

KRYŽIUS SU KASPINU (Nilo, gyvenimo raktas, Egipto kryžius)

Ženklas anch kilęs iš senosios Egipto kultūros, kur, kaip hieroglifas, reiškė gyvenimą, vaisingumą arba dievo-saulės atliekamą apvaisinimą. Buvo susijęs su mirties įveikimo vaizdiniais, dėl to atsirado pavadinimas „gyvenimo raktas“. Pastaruoju metu tapo kai kurių okultizmu užsiimančių ir su paslaptingu žinojimu susijusių grupių talismanu ir joms yra seksualinio palaidumo simbolis. Tai yra paniekos skaistumui ir galimybės pasirinkti partnerį savo nuožiūra simbolis. Jis reiškia grįžimą prie senosios pagonybės, kuri praktikavo ritualinius lėbavimus, orgijas ir pan. Dėl savo panašumo į kryžių dažnai nešiojamas jo prasmės nežinančių krikščionių. 

 

 

OŽKOS GALVA

 

Pasityčiojimo iš Kristaus – Aukos Avinėlio, kuris buvo paaukotas už žmonijos nuodėmes, ženklas.

 

 

DRUGELIS

Asmeninis „New age” pasekėjų simbolis.

VIENARAGIS

Seksualinės laisvės simbolis: lesbietiškos meilės, homoseksualizmo, grupinio sekso ir pan. …

 

 

LAIMĖS MEDIS

 

Talismanas (daiktas arba ženklas), magiškų ir demoniškų galių, turinčių atnešti laimę turėtojui, perdavėjas Tikėjimas „Laimės medžio” galia yra prietaras ir stabmeldystė – nusižengimas I Dievo įsakymui.

 

 

ANARCHIJA

 

Blogio simbolis. Anarchistinių organizacijų ženklas. Okultizme – chaoso simbolis.

 

 

VISKĄ MATANTI AKIS

 

Šis simbolis priklauso Liuciferiui – pragaro karaliui.

 

 

SATANISTŲ KRYŽIUS

 

Senovės romėnų simbolis, sumenkinantis krikščionybę ir Dievo dievystę.

 

 

LAUŽTA „S”

 

„Naikintojas”. Buvo naudojama kaip nacių mirties dalinių narių ženklas.

 

 

FENG SHU

 

Fetišizmo atmaina: taisyklių ir pažiūrų susiejimas su daiktu – stebuklinga lazdele, turinčia nuvyti piktąsias dvasias ir panaikinti „blogąją energiją”.

 

 

 

SVASTIKA

Svastika – Laužtas kryžius – senovės germanų ugnies simbolis. Hitlerininkų ideologijos ženklas.

 

 

 SKARABĖJAS

 

Mėšlo vabalas, musių karalius. Senovės Egipte – reinkarnacijos simbolis. Taip pat yra Belzebubo (Šėtono) simbolis, okultikoje naudojamas prakeikimams. 

Scroll to Top
Skip to content