Archyvas

Kalėdinis laiškas nuodėmklausiams (2019 12 21)

„Mes esame gyvenimo tarnai. Šventosios Viešpaties Kalėdos yra gyvenimo šventė, svarbiausiojo įvykio istorijoje atminimas“, – rašo kardinolas Mauro Piacenza, didysis penitenciaras, Romos bazilikų ir visiems kitiems nuodėmklausiams šv. Kalėdų proga. „Dievas tapo žmogumi, kad dovanotų gyvenimą ir kiekvienas nuodėmklausys iš tiesų yra gyvenimo tarnas, ypač šiuo Kalėdų laiku, kai, Dievo malone, vis dar daug tikinčiųjų […]

Kalėdinis laiškas nuodėmklausiams (2019 12 21) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija. Velnias mums pavydi ir dėl to nori mus pražudyti (2019 11 12)

Velnias nori pražudyti žmogų, nes jam pavydi Dievo meilės, dėl kurios Dievo Sūnus tapo žmogumi, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Išminties knygos skelbia: „Žmogų ne mirčiai gi Dievas sutvėrė – jį savo esybės paveikslu padarė. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną,

Popiežiaus homilija. Velnias mums pavydi ir dėl to nori mus pražudyti (2019 11 12) Skaityti daugiau »

Mirė egzorcistas kun. Edmundas Rinkevičius (2019 08 09)

2019 m. rugpjūčio 6 d. po sunkios ligos Biržų ligoninėje mirė Garbės kanauninkas egzorcistas kunigas Edmundas Rinkevičius. Edmundas Rinkevičius gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs  privalomąją tarnybą sovietinėje armijoje toliau dirbo Ukmergėje. 1974 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę

Mirė egzorcistas kun. Edmundas Rinkevičius (2019 08 09) Skaityti daugiau »

„Ir neleisk mūsų gundyti“ (2019 05 02)

2019 m. gegužės 1 dienos bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“, apie priešpaskutinį maldavimą arba kreipinį, kurį ištariame šioje maldoje: „Ir neleisk mūsų gundyti“ (Mt 6,13). Popiežius priminė šv. Juozapo Darbininko liturginį minėjimą ir šv. Pranciškaus Pauliečio kanonizacijos jubiliejų. Katechezės pradžioje Šventasis Tėvas pateikė „Tėve mūsų“ maldos apžvalgą.

„Ir neleisk mūsų gundyti“ (2019 05 02) Skaityti daugiau »

Maldos popietė su kun. A. Valkausku: grumtynėms su piktuoju Kristaus padrąsinimas: „Aš esu. Nebijokite!“ (2019 01 19)

2019 m. sausio 19 d. Kauno arkivyskupijos salėje vyko sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ organizuota maldos popietė „Drąsos! Aš esu. Nebijokite!“ (Mk 6, 52), kurią vedė Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas. Ruklos Šventosios Dvasios parapijos giesmininkai popietę pradėjo šlovinimu, atvėrusiu Dievo artumui gausiai susirinkusių dalyvių širdis. Savo mokyme kun. A. Valkauskas ragino nepasiduoti

Maldos popietė su kun. A. Valkausku: grumtynėms su piktuoju Kristaus padrąsinimas: „Aš esu. Nebijokite!“ (2019 01 19) Skaityti daugiau »

Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos suvažiavimas – 2018

PRANEŠIMAS APIE TARPTAUTINĖS EGZORCISTŲ  ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ 2018 m. rugsėjo 24-29 d. Suvažiavimas, kurį kas dveji metai organizuoja Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos (TEA) Prezidentas ir Taryba, vyko Romoje, Sacrofano „Fraterna Domus“ namuose. Renginys buvo pradėtas Šv. Tėvo Pranciškaus sveikinimo laišku, pasirašytu Vatikano Valstybės sekretoriaus Kard. Pietro Parolin, ir Popiežiaus apaštališkuoju palaiminimu. Laiške, adresuotame TEA Prezidentui t. Francesco

Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos suvažiavimas – 2018 Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija. Saugokimės „mandagių“ piktųjų dvasių (2018 10 12)

„Saugokimės velnio, piktosios dvasios. Ypatingai saugokimės tų „mandagių“, „malonių“ piktųjų dvasių, kurios įsiskverbia į žmogaus sielą, jam nė nepastebint“, – įspėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas penktadienio Mišių Evangeliją. „Mes esame krikščionys, katalikai. Dalyvaujame Mišiose, meldžiamės. Atrodo, viskas tvarkoje. Taip, turime trūkumų, mažų nuodėmių, bet kas gi jų neturi… Piktoji dvasia prisėlina prie mūsų, stengiasi būti maloni,

Popiežiaus homilija. Saugokimės „mandagių“ piktųjų dvasių (2018 10 12) Skaityti daugiau »

Gailestingumo vainikėlis. Popiežius suteikė Visuotinius atlaidus (2018 10 05)

Popiežius Pranciškus suteikė Visuotinius atlaidus tikintiesiems Lietuvoje kalbantiems Dievo Gailestingumo vainikėlį bažnyčiose prieš Švenčiausiąjį, arba savo namuose, jei dėl rimtos priežasties negali iš jų išeiti. Išsamiau – Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato pranešime: Neseniai Lietuvos vyskupų konferenciją pasiekė Apaštalinės penitenciarijos raštas, informuojantis, kad Šventasis Tėvas Pranciškus palankiai priėmė Vilniaus arkivyskupo metropolito ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko

Gailestingumo vainikėlis. Popiežius suteikė Visuotinius atlaidus (2018 10 05) Skaityti daugiau »

Popiežius prašo melstis už Bažnyčią (2018 10 03)

Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais. Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio malda užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija: „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!

Popiežius prašo melstis už Bažnyčią (2018 10 03) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija: sąžinės ištyrimas – dvasinės kovos ginklas (2018 09 04)

2018 m. rugsėjo 4 dienos ryto šv. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus, komentuodamas dienos skaitinius, kalbėjo apie tai, kad žmogaus širdyje vyksta kasdienė kova tarp dviejų „dvasių“, dviejų nusiteikimų – pasaulio ir Dievo. „Kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo Dvasia. O

Popiežiaus homilija: sąžinės ištyrimas – dvasinės kovos ginklas (2018 09 04) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija. Velnias negali pakęsti Dievo paveikslo žmoguje (2018 06 01)

Persekiojimai krikščionis lydi nuo pat pradžių, kentėti persekiojimus dėl Kristaus – tai krikščionių dalia. Tačiau kančią krikščionys supranta ne kaip skausmingą lemtį, nuo kurios neįmanoma pabėgti, bet kaip dalyvavimą Kristaus kančios slėpinyje. Penktadienį Bažnyčios liturgijoje buvo minimas antrojo amžiaus kankinys šv. Justinas. Jau apaštalų laikais prasidėjusius krikščionių persekiojimus šv. Petras šios dienos Mišių pirmajame skaitinyje

Popiežiaus homilija. Velnias negali pakęsti Dievo paveikslo žmoguje (2018 06 01) Skaityti daugiau »

Kvietimas melsti taikos Šventojoje Žemėje (2018 05 16)

Buvo galima išvengti žudynių Gazos ruože. Jeruzalė gali tapti ir Palestinos sostine, sako pareiškime Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėja. Per susirėmimus Gazos ruožo pasienyje su Izraeliu žuvo dešimtys protestuotojų, sužeista tūkstančiai. Tačiau pasak Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėjos, buvo galima išvengti aukų, jei Izraelio pajėgos nebūtų panaudojusios ginklų. Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėją sudaro visi

Kvietimas melsti taikos Šventojoje Žemėje (2018 05 16) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija. Velnias nugalėtas, bet vis dar pavojingas (2018 05 08)

Nesileiskime į kalbas su velniu, nesiartinkime prie jo. Jis nugalėtas, bet vis dar pavojingas. Jis kaip pririštas piktas šuo – įkąs kai tik pabandysi jį paglostyti. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus 2018 m. gegužės 8 d., antradienio, rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijos pabaigoje nuskambėjusius Jėzaus žodžius: „šio pasaulio kunigaikštis

Popiežiaus homilija. Velnias nugalėtas, bet vis dar pavojingas (2018 05 08) Skaityti daugiau »

Bendroji audiencija. Krikštas – „ne“ piktajai dvasiai; „taip“ Dievui (2018 05 02)

Tęsdamas bendrųjų audiencijų katechezę apie Krikšto sakramentą, šį trečiadienį, 2018 m. gegužės 2 d., popiežius Pranciškus kalbėjo apie du svarbius apeigų elementus – maldą, kad Šventoji  Dvasia vandens ženklu suteiktų krikštijamam naują gyvenimą, o taip pat piktosios dvasios atsižadėjimą bei tikėjimo išpažinimą. Šaukiamės Šventosios Dvasios, kad vanduo turėtų galią suteikti naują gyvenimą. Vanduo reiškia gyvybę

Bendroji audiencija. Krikštas – „ne“ piktajai dvasiai; „taip“ Dievui (2018 05 02) Skaityti daugiau »

Popiežius Pranciškus. Palaiminimų kelias į šventumą (2018 04 11)

Būsime šventi, jei eisime Palaiminimų keliu, kuris labai dažnai veda prieš srovę, eina priešinga kryptimi negu daug kitų mūsų pasaulio kelių. Mes kiekvienas galime būti šventi. Gyventi siekiant šventumo – tai gyvenime liudyti gailestingumą; Gailestingumas – tai „dangaus raktas“. Šventasis nepraeina abejingai pro žmogaus skausmą ir vargą, visada ištiesia pagalbos ranką, kartu sugebėdamas pats gyventi

Popiežius Pranciškus. Palaiminimų kelias į šventumą (2018 04 11) Skaityti daugiau »

Evangelizacinė konferencija Trinapolyje (2018 01 31)

2018 m. sausio 20 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Nacionalinės egzorcistų asociacijos organizuota evangelizacinė konferencija „Jėzus gydo ir laisvina“. Daugiau kaip šimtas iš visos Lietuvos susirinkusių dalyvių išklausė kunigų egzorcistų teologijos mokslų daktarų Kęstučio Dailydės ir Marek Dettlaff OFM Conv. pranešimus „Dvasiniai pavojai krikščionims“, „Dvasinė kova“ ir „Širdies ir proto atsivertimas“. Konferencija baigėsi vyskupo Dariaus Trijonio ir

Evangelizacinė konferencija Trinapolyje (2018 01 31) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija. Būkime budrūs; nežaiskime pagal velnio taisykles (2017 10 13)

Neišleiskime iš akių nukryžiuotojo Jėzaus, kad jis mus saugotų nuo supasaulėjimo, darykime gerus darbus ir sergėkime savo širdį, būkime budrūs, – kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio, 2017 m. spalio 13d., rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią kaip Jėzus išvaro netyrąsias dvasias. Netyrosios dvasios lėtai įeina į mūsų gyvenimą, mus suvedžioja,

Popiežiaus homilija. Būkime budrūs; nežaiskime pagal velnio taisykles (2017 10 13) Skaityti daugiau »

Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu! (2017 06 29)

Popiežius Pranciškus 2017 m. birželio 26 dienos rytmečio mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje komentavo pirmąjį skaitinį pasakojantį apie Abraomo iškeliavimą iš gimtinės, pagal Viešpats prašymą. Krikščionis, kuris nepasijudina, nėra tikras krikščionis. Tikras krikščionis ne tas, kuris nusėda vietoje, o tas kuris pasitiki Dievu ir leidžia jam vadovauti ėjimui Dievo staigmenų keliu, pasakė popiežius Pranciškus. Abraomo elgesiui

Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu! (2017 06 29) Skaityti daugiau »

Egzorcistų susitikimas Šiauliuose (2017 02 21)

2017 m. vasario 15-17 dienomis Šiaulių Jėzuitų namuose prie Šv. Ignaco bažnyčios vyko Nacionalinės egzorcistų asociacijos narių susitikimas. Dalyvavo egzorcistai bei jų pagalbininkai iš Vilniaus, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų. Susirinkimas buvo skirtas teologijos žinių pagilinimui, bendrai maldai, pasidalinimui patirtimi ir bičiuliškam pabendravimui. Aktualias kristologijos temas kvalifikuotai pristatė teologijos mokslų daktaras iš Vilniaus kunigas egzorcistas Kęstutis

Egzorcistų susitikimas Šiauliuose (2017 02 21) Skaityti daugiau »

Pranciškus: gundyme ne „dialoguokime“, bet prašykime maldoje (2017 02 10)

Penktadienio, 2017 m. vasario 10 d., rytinių Mišų homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Biblijos skaitinį iš Pradžios knygos, pasakojantį kaip žaltys sugundė pirmuosius žmones. Perspėja Šventasis Tėvas: nereikia dialoguoti su velniu ir reikia žinoti, kad pagunda prasideda nuo, rodos, labai mažų dalykų, bet ilgainiui korumpuoja viską. Visi turime silpnumų ir visi žinome, kas yra pagundos ir ką reiškia

Pranciškus: gundyme ne „dialoguokime“, bet prašykime maldoje (2017 02 10) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija: Mano širdyje vyksta kova (2017 01 19)

Jėzus ir minia. Ketvirtadienio Mišių Evangelijoje kalbama apie daugybę žmonių, norinčių pamatyti Jėzų, išgirsti jį kalbant. „Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus“, rašo šv. Morkus. Kas gi buvo tie žmonės?

Popiežiaus homilija: Mano širdyje vyksta kova (2017 01 19) Skaityti daugiau »

Mirė garsus egzorcistas Gabrielius Amorth (2016 09 18)

2016 m. rugsėjo 16 dienos vakare Romoje mirė t. Gabrielius Amorth, Romos vyskupijos egzorcistas, rašytojas, paskaitininkas, kurio knygos išleistos daugybe kalbų, taip pat ir lietuviškai. Jis buvo 91 metų amžiaus ir, kaip rašoma Pauliečių kongregacijos, kuriai jis pats priklausė, pranešime, pastarosiomis savaitėmis turėjo sunkią plaučių komplikaciją. Egzorcizmo tema kaitina visuomenės vaizduotę, dažnai virsdama legendiniais ar

Mirė garsus egzorcistas Gabrielius Amorth (2016 09 18) Skaityti daugiau »

Kursas apie egzorcizmą. Brolis Palilla: kunigai nekalba apie velnią (2015 04 14)

12/04/2015 13:00 2015 m. balandžio 13 d. Romos Europiniame Universitete jau dešimtąjį kartą prasidėjo kursas „Egzorcizmas ir išlaisvinimo malda“. Šio renginio, kuriame gausu konferencijų ir apvalaus stalo diskusijų, tikslas – ne tik supažindinti su egzorcizmu teologiniu ir moksliniu požiūriu, bet ir sužadinti budrumą dėl masinio okultizmo, ezoterikos ir satanizmo plitimo. Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie

Kursas apie egzorcizmą. Brolis Palilla: kunigai nekalba apie velnią (2015 04 14) Skaityti daugiau »

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Ginkimės nuo gundytojo (2014 10 31)

Krikščioniškas gyvenimas tai kova – kova su velniu, su pasaulio dvasia, su kūno aistromis. Velnias yra ir mes turime su jo kovoti apsivilkę teisumo šarvais. Taip sako apaštalas šv. Paulius ketvirtadienio Mišių metu skaitytoje laiško efeziečiams ištraukoje. Komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į Pauliaus naudojamus karinius terminus, kuriais jis nori pabrėžti, kad turime

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Ginkimės nuo gundytojo (2014 10 31) Skaityti daugiau »

Popiežiaus žinia Tarptautinei Egzorcistų Asociacijai (2014 10 30)

„Egzorcistai tepriima visus, kurie kenčia nuo piktojo“ Popiežiaus žinia Tarptautinei Egzorcistų Asociacijai, kuri buvo susirinkusi Romoje į savo tarptautinį suvažiavimą VATIKANAS, 2014 m. spalio 27 d. (Zenit.org) – „Parodyti Bažnyčios meilę ir palankumą tiems, kurie kenčia dėl piktojo veikimo“. Toks yra pirmasis uždavinys, kurį atlikti yra pašaukti egzorcistai „ypatingoje tarnystėje, vykdomoje vienybėje su savo vyskupais“.

Popiežiaus žinia Tarptautinei Egzorcistų Asociacijai (2014 10 30) Skaityti daugiau »

Popiežiaus Pranciškaus homilija Šv. Arkangelų šventėje (2014 09 29)

Šėtonas pristato dalykus kaip gerus, tačiau jo intencija yra sunaikinti žmogų, prisidengiant labai gražiais „humanistiniais” motyvais. Angelai kovoja su velniu ir mus gina nuo jo atakų. Tokia būtų santrauka Popiežiaus rytinės homilijos, pasakytos Šv. Mortos namuose dieną, kai Bažnyčia švenčia Šventųjų Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventę. Šios dienos skaitiniai mums pateikia labai stiprius paveikslus:

Popiežiaus Pranciškaus homilija Šv. Arkangelų šventėje (2014 09 29) Skaityti daugiau »

Tarptautinės egzorcistų asociacijos Prezidento interviu (2014 07 18)

„Nepaprastai svarbus įvykis“, – taip t. Francesco Bamonte įvertino juridinį Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos pripažinimą Dvasininkijos Kongregacijoje.  T. Bamonte iš Nekaltosios Marijos Širdies Tarnų vienuolijos, Romos vyskupijos egzorcistas ir Asociacijos prezidentas davė interviu Vatikano radijui: Ats. – Per visą ilgą Bažnyčios istoriją dar niekada nebuvo įkurta Tarptautinė Egzorcistų Asociacija – tai yra vienas iš laiko ženklų!

Tarptautinės egzorcistų asociacijos Prezidento interviu (2014 07 18) Skaityti daugiau »

Egzorcizmai ir išlaisvinimas. Kun. Amorth patarimai (2014 07 14)

2014 m. birželio mėn. Dvasininkų kongregacija Tarptautinei egzorcistų asociacijai suteikė juridinio asmens statusą, patvirtino įstatus. Ta proga dabartinis Egzorcistų asociacijos prezidentas kun. Francesco Bamonte paminėjo, jog įstatai yra „priežastis džiaugtis ne tik jos nariams, tačiau visai Bažnyčiai”, primindamas, kaip Dievas pakvietė kai kuriuos kunigus imtis šios tarnystės, kad jie nuolankiai, su tikėjimu ir meile lydėtų

Egzorcizmai ir išlaisvinimas. Kun. Amorth patarimai (2014 07 14) Skaityti daugiau »

Patvirtinti Tarptautinės egzorcistų asociacijos įstatai (2014 07 04)

Dvasininkų kongregacija 2014 m. birželio 13 d. dekretu Tarptautinei egzorcistų asociacijai suteikė juridinio asmens statusą. Remdamasi Kanonų teisės kodekso 322 paragrafu, patvirtino įstatus, suteikdama jai privataus juridinio asmens kaip tarptautinės tikinčiųjų asociacijos statusą pagal 116 kanono 2 paragrafą, su visomis teisėmis ir pareigomis, kuriuos numato kodeksas. Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje kun. Gabriele Amorth, priklausančiam Šv.

Patvirtinti Tarptautinės egzorcistų asociacijos įstatai (2014 07 04) Skaityti daugiau »

Seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune (2014 06 29)

2014 m. birželio 21 d. Kaune Kolpingo kolegijos salė, kur seminarą „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ vedė kunigas egzorcistas teol. dr. Arnoldas Valkauskas, buvo sausakimša. Tai jau šeštasis vidinio išgydymo seminarų ciklo „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ (Mt 11, 28) sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ surengtas seminaras. Šį kartą iš Klaipėdos, Gargždų, Rokiškio, Biržų,Vilniaus, Kaišiadorių,

Seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune (2014 06 29) Skaityti daugiau »

Egzorcizmas ir išlaisvinimo malda: Romoje vyko kursai (2014 05 17)

Egzorcizmo mokykloje – dvasininkai ir pasauliečiai. Jau devintąjį kartą Romoje gegužės 5-10 dienomis vyko kursai apie egzorcizmą ir išlaisvinimo maldą, kuriuose šiemet dalyvavo apie du šimtus dalyvių iš 33 šalių. Kaip ir kitais metais, susitikimą organizavo Popiežiškasis institutas „Regina Apostolorum” ir „Socio-religinės informacijos tyrimų grupė”. „Nors demono apsėdimas gana retas, tačiau kai taip nutinka, jis

Egzorcizmas ir išlaisvinimo malda: Romoje vyko kursai (2014 05 17) Skaityti daugiau »

Popiežiaus Pranciškaus homilija: velnias yra, nebūkime naivūs (2014 04 14)

Mokykimės iš Evangelijos kaip kovoti su gundymais. Jėzaus gyvenimas buvo kova. Jis atėjo nugalėti blogį, nugalėti šio pasaulio kunigaikštį, nugalėti velnią. Ir mus velnias gundo, ir mus jis puola, nes nenori, kad mes būtume šventi, nenori, kad mes būtume Jėzaus mokiniai ir liudytojai. Kaip Piktoji Dvasia bando mus išvesti iš Jėzaus kelio? Turime žinoti kaip

Popiežiaus Pranciškaus homilija: velnias yra, nebūkime naivūs (2014 04 14) Skaityti daugiau »

Popiežius Pranciškus: Būkime budrūs, nesileiskime į derybas su velniu (2013 10 13)

Jėzus kovoja su demonais; turime kovoti ir mes, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijos skaitinį, kalbantį apie Jėzų, išvarantį netyrąsias dvasias. Ir mes galime savęs klausti: „Ar aš esu budrus, ar saugau save, savo širdį, jausmus, mintis? Ar saugau malonės dovaną? Ar saugau manyje esančią Šventąją Dvasią? Ar palieku viską

Popiežius Pranciškus: Būkime budrūs, nesileiskime į derybas su velniu (2013 10 13) Skaityti daugiau »

Tarptautinės egzorcistų Asociacijos sveikinimas Popiežiui Pranciškui (2013 03 26)

Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui Vatikanas Šventasis Tėve, „Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos“ (A.I.E.), kurios nariai yra įvairių šalių kunigai egzorcistai ir jų pagalbininkai, vardu karštai sveikinu Jus Petro – Romos Vyskupo ir Visuotinės Bažnyčios Ganytojo Tarnystės pradžios proga ir užtikrinu mūsų maldą, kad Švenčiausioji Trejybė suteiktų Jums šviesos ir jėgų atlikti tam didžiam ir įpareigojančiam uždaviniui, kurį

Tarptautinės egzorcistų Asociacijos sveikinimas Popiežiui Pranciškui (2013 03 26) Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content