Malda

Šventasis Antanai

  Garbingasis Šventasis Antanai, malda ir atgaila tu įveikei daugybę velnio gundymų. Išmelsk mums malonę niekada nepasiduoti priešo pagundoms, neišsigąsti šėtono puolimų, bet grumtis su juo, remiantis Dievo jėga, ir vis uoliau tarnauti Dievui ir žmonėms. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Antanai Skaityti daugiau »

Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmis

Pasigailėk, Viešpatie Dieve, manęs, savo tarno, kuris dėl  daugelio žabangus rezgančių piktųjų dvasių yra pasidaręs tartum pražuvęs indas; ištrauk mane iš mano priešų rankų ir būk su manimi, kad pražuvusio ieškotum, surastą susigrąžintum, susigrąžinto neapleistum, ir taip visame kame patikčiau Tau, kurį pažinau kaip galingą savo Atpirkėją. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Visagali Dieve, tu apleistiesiems suteiki pastogę ir kalinius išvedi į laisvę. Išvysk mano sielvartą ir

Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmis Skaityti daugiau »

Šventasis Arkangele

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Šventasis Arkangele Skaityti daugiau »

Br. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus malda

Br. Ramūnas Mizgiris OFM I. Įvadas Jėzus, skelbdamas prisiartinusią Dievo karalystę, primindavo ir apie maldos būtinybę: „Reikia visuomet melstis ir nepaliauti“ (Lk 18, 1). Taip pat apaštalas Paulius atkartoja šį kvietimą: „Be paliovos melskitės!“ (1 Tes 5, 17). Mes žinome įvairių krikščioniškų maldų, pavyzdžiui, „Tėve mūsų“ maldą mes randame Evangelijose, ji dar vadinama Viešpaties malda,

Br. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus malda Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content