Dvasinės kovos ginklai

Sakramentalijos

1667 „Šventoji Motina Bažnyčia įsteigė sakramentalijas. Jos yra šventi ženklai, kurie panašiai kaip sakramentai ženklina ypač dvasinius, Bažnyčios maldomis gaunamus vaisius. Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus.“ BŪDINGI SAKRAMENTALIJŲ BRUOŽAI 1668 Sakramentalijas įsteigė Bažnyčia kai kurioms bažnytinėms tarnyboms, kai kurioms žmogaus būsenoms, labai įvairiems krikščioniško gyvenimo atvejams, taip pat […]

Sakramentalijos Skaityti daugiau »

Šventasis Antanai

  Garbingasis Šventasis Antanai, malda ir atgaila tu įveikei daugybę velnio gundymų. Išmelsk mums malonę niekada nepasiduoti priešo pagundoms, neišsigąsti šėtono puolimų, bet grumtis su juo, remiantis Dievo jėga, ir vis uoliau tarnauti Dievui ir žmonėms. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Antanai Skaityti daugiau »

Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmis

Pasigailėk, Viešpatie Dieve, manęs, savo tarno, kuris dėl  daugelio žabangus rezgančių piktųjų dvasių yra pasidaręs tartum pražuvęs indas; ištrauk mane iš mano priešų rankų ir būk su manimi, kad pražuvusio ieškotum, surastą susigrąžintum, susigrąžinto neapleistum, ir taip visame kame patikčiau Tau, kurį pažinau kaip galingą savo Atpirkėją. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Visagali Dieve, tu apleistiesiems suteiki pastogę ir kalinius išvedi į laisvę. Išvysk mano sielvartą ir

Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmis Skaityti daugiau »

Septynios priežastys dažnai eiti išpažinties

Išpažintis tai dovana, dovanojanti gyvenimą, sako Tomas Hoopesas, amerikiečių katalikų žurnalistas, rašytojas. Portalo „Aleteia" skaitytojams jis pateikia septynias priežastis, kodėl reikia dažnai eiti išpažinties ir vesti vaikus. 1. Nuodėmė tai našta. Nuodėmė veda į depresiją, nusivylimą, nes tai ne tik paprasčiausias taisyklių pažeidimas: tai mūsų širdyse įrašyto tikslo pažeidimas. Išpažintis sužadina kaltę ir nerimą, sukeltą

Septynios priežastys dažnai eiti išpažinties Skaityti daugiau »

Pasiruošimas išpažinčiai

Sąžinės patikrinimas Šventoji Dvasia, apšviesk mane, parodyk man visas mano širdies slaptumas, kad gerai pažinčiau savo dvasios būklę, savo nuodėmes. Padėk man, kad tikrai jas apgailėčiau, nuoširdžiai pasiryžčiau jų vengti, atvirai išpažinčiau kunigui ir pasitaisyčiau. Amen. Prisimink: Kada paskutinį kartą buvai išpažinties? Ar gavai išrišimą? Ar nenuslėpei kokios sunkios nuodėmės? Ar neužmiršai pasakyti kokio svarbaus

Pasiruošimas išpažinčiai Skaityti daugiau »

Atlaidai

(Iš straipsnio Kun. teol. dr. Mindaugas Puidokas. Mokymas apie atlaidus ir jų praktika 1999 m. atlaidų rinkinyje Enchiridion indulgentiarum)  http://www.lcn.lt/bzinios/bz0012/012str.html 1. Svarbiausios atlaidų taisyklės „Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galios skirstyti

Atlaidai Skaityti daugiau »

Krikščionio ginklai dvasinėje kovoje

„Geriausias būdas krikščioniui atsilaikyti prieš velnio atakas ir apskritai jo darbus – pernelyg apie jį nemąstyti, bet koncentruotis į Jėzų ir su Dievo malone gyventi krikščionišką gyvenimą. Bandydami daryti tikėjimo, vilties, meilės ir nuolankumo pažangą, augti dorybėmis, apsisaugojame nuo velnio atakų.“ (Benedict Heron) „Šėtono nenugalime pirmiausia dėl to, kad įsitraukiame į kovą su juo; šėtoną

Krikščionio ginklai dvasinėje kovoje Skaityti daugiau »

Šventojo Benedikto kryžius

Šventojo Benedikto medalionas – kryžius Šventojo Benedikto medaliono kilmės istorija yra labai sena. Apie veiksmingą Patriarcho Benedikto kryžiaus naudojimą kovojant prieš demono puolimus pasakoja šventasis Grigalius. Popiežiaus Benedikto XIV nurodymu buvo aiškiai nustatytas Benedikto medaliono piešinys: vienoje medaliono pusėje vaizduojamas šventasis Benediktas, rankoje laikantis kryžių, kitoje pusėje įspaustas didesnis kryžius su įrašytais inicialais ir gan

Šventojo Benedikto kryžius Skaityti daugiau »

Šventasis Arkangele

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Šventasis Arkangele Skaityti daugiau »

Br. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus malda

Br. Ramūnas Mizgiris OFM I. Įvadas Jėzus, skelbdamas prisiartinusią Dievo karalystę, primindavo ir apie maldos būtinybę: „Reikia visuomet melstis ir nepaliauti“ (Lk 18, 1). Taip pat apaštalas Paulius atkartoja šį kvietimą: „Be paliovos melskitės!“ (1 Tes 5, 17). Mes žinome įvairių krikščioniškų maldų, pavyzdžiui, „Tėve mūsų“ maldą mes randame Evangelijose, ji dar vadinama Viešpaties malda,

Br. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus malda Skaityti daugiau »

Krikščioniškos dvasinės kovos pagrindai

Dvasinės grėsmės Pasirengimas išlaisvinimo maldai Kun. dr. Przemysław Sawa Jėzus Kristus savo mirtimi, prisikėlimu iš numirusių ir išaukštinimu davė žmonėms naują gyvenimą, kuris pasiekiamas per tikėjimą – taigi nuteisinti tikėjimu, likime santaikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jo dėka, remiantis tikėjimu, galime pasiekti tą malonę, kurioje pasiliekame ir didžiuojamės vildamiesi pasiekti Dievo šlovę

Krikščioniškos dvasinės kovos pagrindai Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content