Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.
300 įrašų.
Žydrūnas parašė: 2022-04-06 16:53
Garbė Jėzui Kristui,
Pastebėjau, kad svetainė "Klausk kunigo" nepasiekema. Ar galite pakomentuoti, ir kur kreiptis rūpimu klausimu kaip dėl nuodėmės "rajumas", kada nusidedame šia nuodėme.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

Apie šią ir kitas nuodėmes bei kovą su jomis siūlome paskaityti knygoje "Aistros įveika askezės ir psichologijos metodais".

Pagarbiai
Sekretoriatas
Agnė parašė: 2022-03-18 21:32
Garbė Jėzui Kristui.
Neseniai susidomėjau pranašystės kortomis. Pradejau jomis praktikuoti. Sužinau daug dalykų ir tai man padeda sužinoti realia situacija. Galiu konkrečiai į šias situacijas melstis. Žinoma prie to privedė gyvenimas. Nes daug ko neina suprasti. Žinau, kad to bažnyčia netoleruoja. Ir man pačiai neramu. Žinau, kad darau negerai. Ir kiek daug būčiau kankinusi save ta nežinomybe. O dabar sužinau tiesa ir man ramu. Tik neramina Dievo požiūris į visa tai. Kaip rasti ramybe, ir išeiti iš šitos situacijos? Gal mane jau velnias apsėdo.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

Bet koks būrimas kortomis yra blogis, prieštaraujantis Dievo garbei ir paniekinantis žmogaus orumą. O kai būrėjos kortomis (kaip priemone) praktikuoja magiją ir aiškiaregystę, ne tik manipuliuoja kliento lengvabūdiškumu, bet pritraukia ir piktųjų dvasių veikimą, kurios patiklų asmenį net savaip užvaldo ir pažeidžia jo psichiką. Beje, nuo šėtoniškų kerų kenčia ir pačios būrėjos. Žinau konkretų atvejį, kai būrėją apniko savižudiška manija ir, deja, ji pasikėsino į savo gyvybę…

Kadangi, pasak Katekizmo, „horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones ir drauge padaro sau palankias paslaptingas jėgas“, kurias sieja su „tamsybių pasaulio valdovais“ (Ef 5, 12), todėl, kas naudojasi suvedžiotojų magiškomis „paslaugomis“, sunkiai nusideda.

Kyla mintis, kad kartais žmonėms Dievas leidžia tapti nepateisinamo krikščioniško mokymo pagrindų nežinojimo bei savo įnorių tenkinimo aukomis, kad vėliau, kai jie patirs išsilaisvinimo ramybę, galėtų ne tik, kai reikia, liudyti, ką jiems padarė Visagalis, bet, kad tai būtų ir gyvenimo pamoka, teikianti malonę tvirtai pasiryžti daugiau niekada neužsiiminėti jokia magiška veikla.

Todėl, kad žmogus būtų visiškai išlaisvintas iš būrimo kortomis kerų, atgautų vidinę ramybę bei gyvenimo džiaugsmą ir taptų tikru Jėzaus mokiniu bei praktikuojančiu kataliku, reikia kardinaliai pakeisti savo gyvenimo kryptį, tai yra visiškai atsižadėti pavojingų žaidimų su kortomis, jei įmanoma, tinkamai pasiruošus, atlikti sakramentinę išpažintį. Ji – svarbiausias egzorcizmas, per kurį tikrasis Egzorcistas Jėzus visiems laikams sutrauko visus nuodėmių raiščius ir išveda žmogų iš priplėkusių tamsybės landynių į Dievo vaikų laisvę. Taip pat svarbu, pavyzdžiui, savo parapijoje dalyvauti maldos grupelės veikloje; reguliariai melstis bei skaityti Šventąjį Raštą (su komentarais)… Jei, priėmus Susitaikymo sakramento malones, lieka tam tikri dvasiniai trukdžiai, tada dėl išlaisvinimo nuo visų varginimų liekanų galima kreiptis į tuos maldos užtarėjus, kurie turi dvasinę patirtį melstis išlaisvinimo maldomis. Kai jie pastebi, jog asmeniui reikia egzortų maldos, nukreipia pas kunigą egzorcistą.

Tad teišsipildo popiežiaus Pranciškaus žodžiai mūsų gyvenime: „Prašykime Viešpatį malonės rimtai žiūrėti į šituos dalykus. Viešpats nugalėjo velnią. Prašau, nesileiskime į derybas su velniu! Jis nori pas mus ateiti ir mus pasisavinti. Nejuokaukime. Būkime budrūs! Visada būkime su Jėzumi!“

Pagarbiai
kun. Vytenis Vaškelis
anonimas parašė: 2022-01-29 11:49
Garbė Jėzui Kristui,
Esu skaičiusi, jog Dievas į šventumą veda per tarpininką – kunigą. Ar gali taip būti, kad Dievas į šventumą gali vesti per kunigo sakomus pamokslus ir nuotoliniu būdu, kai tokio vedimo maldoje yra prašoma, o ir tarp to, kas yra meldžiamasi maldoje ir tarp to, kas yra sakoma pamoksle yra tam tikras loginis ryšys. Ar tokio vedimo nepaisymas gali būti nuodėmė, o gal atvirkščiai to paisymas ir elgimasis pagal tai gali būti lengvatikystės nuodėmė?
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

Kiekvienas kunigas, pasak Bažnyčios Magisteriumo, visada yra alter Christus, ir, vadovaujant Šventajai Dvasiai, pašauktas skelbti Dievo žodį bei jį liudyti asmeniniu gyvenimu. Todėl tam tikra prasme jis gali būti pavadintas ir tarpininku tarp žmonių bei Viešpaties…

Kai dvasininkas, pavyzdžiui, per homiliją skelbia Kristų, remdamasis Šventuoju Raštu bei Bažnyčios mokymu, ir stengiasi tobulinti savo dvasinio gyvenimo augimą Jame, jis savaip šventėja, nes iš tiesų siekia ne savo ego užgaidas tenkinti, o trokšta, kad jame gyventų visavaldis Dievo Sūnus (plg. Gal 2, 20). Tada ta malonės šviesa, kunigui besimeldžiant, per jo asmenį sklinda ir „nuotoliniu būdu“, tai yra, kai, pavyzdžiui, interneto ar radijo dėka transliuojamos šv. Mišios, ir jų aukojimo metu dvasininkas ir Gerosios Žinios skelbimu, ir savo pamaldumu artina tikinčiuosius prie Eucharistinio Jėzaus… O tai ir yra Eucharistijos šventimo dalyvių, Dievui Dvasiai padedant, vedimas į šventumo kelią, nes „Dievo valia – jūsų šventėjimas“(1 Tes 4, 3).

Kadangi tikėjimas (o vėliau ir jo darbai) kyla iš klausymo, kai skelbiamas Kristaus žodis, todėl tikintysis, siekiantis dvasinio gyvenimo pažangos, kai, pavyzdžiui, bažnyčioje kartais jam bus nuobodu klausytis pamokslo, vis tiek sutelks dėmesį į kalbėtoją ir pasistengs savo sielos labui prisitaikyti nors vieną kitą mintį. Tai – proto nuolankumas, stengiantis įsiklausyti, ką skelbia pamokslininkas, kad, išgirdus pamokančią mintį, ne tik protas, bet, anot Simone Veil, ir visa siela pamažu būtų patraukta į gėrį…

Taigi, kai tarp to, ko meldžiame ir tarp to, kas yra sakoma pamoksle yra tam tikras loginis ryšys, atitinkąs Dievo planus, belieka tarti: „Teprašo kunigai Šventosios Dvasios vedimo, kad jų skelbiamas Dievo žodis stipriau paliestų klausytojų bei skaitytojų širdis, alkstančias Jo artumo ir siekiančias Jo šventumo!“

Pagarbiai
kun. Vytenis Vaškelis

Šv. Mišių transliacija iš Ruklos

Šv. Mišių transliacijos iš Ruklos Šventosios Dvasios parapijos koplyčios:

Ketvirtadieniais – 18:00
Sekmadieniais – 11:00

Scroll to Top
Skip to content