Popiežiaus Pranciškaus homilija: Ginkimės nuo gundytojo (2014 10 31)

Krikščioniškas gyvenimas tai kova – kova su velniu, su pasaulio dvasia, su kūno aistromis. Velnias yra ir mes turime su jo kovoti apsivilkę teisumo šarvais. Taip sako apaštalas šv. Paulius ketvirtadienio Mišių metu skaitytoje laiško efeziečiams ištraukoje. Komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į Pauliaus naudojamus karinius terminus, kuriais jis nori pabrėžti, kad turime ginti Dievą mumyse. Jėzus mums visiškai neatlyginamai padovanojo išganymą. Tačiau mes turime ginti šią dovaną. Turime stoti į kovą. Mūsų laukia ne pavieniai susirėmimai, bet nuolatinė kova.

„Nuo ko aš turi gintis? Ką turiu daryti? Turiu apsiginkluoti Dievo ginklais, sako Paulius. Turiu šauktis jo pagalbos, kad atremčiau velnio puolimus. Neįmanoma įsivaizduoti dvasinio gyvenimo, tikro krikščioniško gyvenimo, kuriame nereikėtų kovoti su gundymais, kovoti su velniu; neįmanoma įsivaizduoti krikščioniško gyvenimo be mus ginančių Dievo ginklų”.

Šv. Paulius sako, kad mūsų priešas tai ne kažkokie nereikšmingi ir smulkūs dalykai, bet kunigaikštystės, valdžios, tamsybių pasaulio valdovas, tai yra velnias. „Dabartinė žmonių karta, taip pat ir kitos, patikėjo, kad velnias tai mitas, tik tam tikras vaizdinys, tik idėja, blogio idėja, – kalbėjo Popiežius. Tačiau velnias yra ir mes turime su juo kovoti. Ne aš tai sakau. Tai sako šv. Paulius. Mes vis dėlto nelabai tuo tikime. Paulius sako, kad turime būti apsiginklavę Dievo ginklais, apsijuosę šarvais. Tie Dievo šarvai tai teisumas, tiesa. Turime atsiminti, kad velnias yra melagis, jis yra melagių ir melo tėvas”.

„Gyvenimas yra kova. Krikščioniškas gyvenimas yra kova. Graži kova, nes jei Viešpats laimi mūsų gyvenime, kiekvienas gyvenimo žingsnis mus džiugina, esame laimingi. Tai džiaugsmas dėl Viešpaties pergalės mumyse, džiaugsmas, kad jis mums dovanoja išganymą. Deja, visi truputį tingime, ne visada stojame į kovą, pasiduodame aistroms, leidžiamės būti sugundomais. Esame nusidėjėliai. Visi. Tačiau tai neturi iš mūsų atimti drąsos. Pirmyn, – sakė Pranciškus, – Viešpats yra su mumis”.

(Vatikano radijas)

Scroll to Top
Skip to content