Seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune (2014 06 29)

2014 m. birželio 21 d. Kaune Kolpingo kolegijos salė, kur seminarą „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ vedė kunigas egzorcistas teol. dr. Arnoldas Valkauskas, buvo sausakimša. Tai jau šeštasis vidinio išgydymo seminarų ciklo „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ (Mt 11, 28) sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ surengtas seminaras. Šį kartą iš Klaipėdos, Gargždų, Rokiškio, Biržų,Vilniaus, Kaišiadorių, Kauno ir kitų Lietuvos miestų susirinkę seminaro dalyviai turėjo progą išgirsti apie magijos santykį su krikščionybe ir galimas pasekmes į ją įsitraukusiems žmonėms.

Pradėdamas pirmąją konferenciją kun. Arnoldas sakė, kad kalbėti apie ezoterikos įvairiausias apraiškas per maža laiko, tai tuščias reikalas. Kokios tos apraiškos ir kokius iššūkius New age kelia krikščionių tikėjimui, galima sužinoti perskaičius Bažnyčios dokumentą „Jėzus Kristus –Gyvojo vandens nešėjas“. Jame išreikšta Bažnyčios pozicija, kuri mums yra kaip nuoroda, kokia linkme toliau reikia eiti, į ką turėtume labiau atkreipti dėmesį.

O kad daugelis krikščionių patenka į ezoterikos pinkles, tai čia visų pirma yra krikščionio identiteto klausimas. Mums visų pirma reikia suvokti, ką reiškia būti krikščioniu ir ką mes tikime, koks yra mūsų tikėjimas, koks mūsų pašaukimas ir misija. Ir kur gali nuvesti tikėjimo klaidos.

Pasak kunigo Arnoldo, pirmiausia mums reikėtų suvokti, įsisąmoninti, kad krikščionys yra pašaukti būti pranašiška bendruomene. Mūsų misija – būti pagal Jėzaus pavyzdį ir skelbti Jo pergalę, būti teisingu būdu ir duoti atsakymą savo gyvenimu. Sunku patikėti, kad esame pranašiškos bendruomenės nariai ir visos mūsų problemos išspręstos Jėzuje Kristuje – jis yra atsakymas į visus mūsų klausimus. Mes realiai dalyvaujame Dievo veikime ir tas veikimas mus įpareigoja atsiliepti į šį pašaukimą, leistis būti Dievo malonės įrankiais. Pranašiška bendruomenė pašaukta atstatyti tikrąjį žmogų, kuriam skirta būti pašauktam atstovauti Jėzui Kristui. Šitas pašaukimas pranoksta mūsų jėgas. Tačiau reikia įsisąmoninti, kad virš visko yra malonė. Mano valios aktas – tik priimti tą malonę. Patikėti, kad per mane, nusidėjėlį, Dievas nori veikti.

Kun. Arnoldas labai vaizdžiai paaiškino, ką reiškia būti pranašiškos bendruomenės nariu, komentuodamas du skirtingus polius – magiją ir pranašystę. Iš kunigo pateiktos grafinės medžiagos ir jos komentavimo akivaizdžiai atsiskleidė visiškas mago ir pranašo tikslų, laikysenos ir požiūrio į žmogų skirtingumas.

Žmogui būdinga siekti laimės, vilties, sveikatos garanto. Ir dažnai to beieškodami atsiduriame ezoterikos, kuri siūlo viltį be Kristaus, pinklėse, nepažindami savo pašaukimo būti pranašiškos bendruomenės nariais.

Po dviejų teorinių konferencijų kun. A. Valkauskas atsakinėjo į gausius seminaro dalyvių klausimus. Susitikimas baigtas šv. Mišių auka.

Violeta Micevičiūtė

Publikuota http://www.kaunoarkivyskupija.lt/

Scroll to Top
Skip to content