Tarptautinės egzorcistų Asociacijos sveikinimas Popiežiui Pranciškui (2013 03 26)

AIE_Lettera_image

Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui

Vatikanas

Šventasis Tėve, „Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos“ (A.I.E.), kurios nariai yra įvairių šalių kunigai egzorcistai ir jų pagalbininkai, vardu karštai sveikinu Jus Petro – Romos Vyskupo ir Visuotinės Bažnyčios Ganytojo Tarnystės pradžios proga ir užtikrinu mūsų maldą, kad Švenčiausioji Trejybė suteiktų Jums šviesos ir jėgų atlikti tam didžiam ir įpareigojančiam uždaviniui, kurį Jums patikėjo. Meldžiame už Jus ir Švenčiausiąją Dievo Motiną, kad paslėptų Jus savo Nekalčiausioje Širdyje ir tame naujame kelyje, kurį šiandien pradedate, nublokštų nuo Jūsų bet kokį Šėtono puolimą ir pinkles.

Roma, 2013 m. kovo 19 d. antspaudas

Tarptautinės Egzorcistų Asociacijos Prezidentas
Tėvas Francesco Bamonte icms

parasas

Scroll to Top
Skip to content