Patvirtinti Tarptautinės egzorcistų asociacijos įstatai (2014 07 04)

Dvasininkų kongregacija 2014 m. birželio 13 d. dekretu Tarptautinei egzorcistų asociacijai suteikė juridinio asmens statusą. Remdamasi Kanonų teisės kodekso 322 paragrafu, patvirtino įstatus, suteikdama jai privataus juridinio asmens kaip tarptautinės tikinčiųjų asociacijos statusą pagal 116 kanono 2 paragrafą, su visomis teisėmis ir pareigomis, kuriuos numato kodeksas.

Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje kun. Gabriele Amorth, priklausančiam Šv. Pauliaus bendruomenei, kilo idėja suvienyti Italijos egzorcistus į asociaciją. Būtent tuo laikmečiu ėmė sparčiau plisti okultinės praktikos ir vis daugiau tikinčiųjų, patekę į pavojų ar nukentėję nuo šių praktikų, kreipdavosi į egzorcistus. Taigi subrendo idėja, kad reikėtų apjungti egzorcistus, idant jie galėtų keistis patirtimis, apmąstymais, patarimais ir taip galėtų konkrečiau, veiksmingiau padėti visiems besikreipiantiems pagalbos. Taip 1991 m. rugsėjo 4 d. gimė Italijos egzorcistų asociacija.

1993 m. tėvas Amorth ir kiti italų egzorcistai dalyvavo konferencijoje, kurią surengė prancūzų egzorcistas René Chenessau ir teologas René Laurentin. Renginys buvo įvertintas teigiamai, tad buvo pakartotas 1994 m. Aričijoje (Italija), kur nuspręsta ir toliau tęsti šiuos tarptautinius susitikimus, kurie vyktų kas antrus metus. Struktūros vadovu buvo išrinktas kun. Amorth, buvo parengtas įstatų projektas. 2000 m. kun. Amorth atsistatydino, jo įpėdiniu tapo kun. Giancarlo Gramolazzo, vadovavęs tris kadencijas. Jis parengė ir pateikė Šventajam Sostui naujus įstatus. Jam mirus, 2010 m. jo veiklą laikinai tęsė kapucinas Cipriano de Meo, kurį 2012 m. pakeitė Romos vyskupijos egzorcistas kun. Francesco Bamonte, Švč. Marijos Nekaltosios Širdies tarnų kongregacijos narys, vadovaujantis iki šiol.

Pasak jo, Šventojo Sosto patvirtinti asociacijos įstatai yra „priežastis džiaugtis ne tik jos nariams, tačiau visai Bažnyčiai“, primindamas, kaip Dievas pakvietė „kai kuriuos kunigus imtis šios brangios egzorcizmo ir išlaisvinimo tarnystės, kad jie nuolankiai, su tikėjimu ir meile lydėtų tuos asmenis, kuriems reikia ypatingo dvasinio ir pastoracinio dėmesio“, palaikytų juos ir padrąsintų išlaisvinimo kelyje, atgaivindami jų viltį.

Egzorcistų asociacijos prezidentas linki, kad „kiti kunigai suvoktų šią dramatišką tikrovę, dažnai ignoruojamą ar neįvertinamą“. Iš tiesų, juk ir egzorcizmas yra meilės išraiška, veikiant asmenų, kurie kenčia, labui; be abejonės yra gailestingumo darbų kūnui ir sielai sąraše.

Šiandien asociacija vienija apie 250 egzorcistų iš 30 šalių. 

(Vatikano radijas)

Scroll to Top
Skip to content