Kursas apie egzorcizmą. Brolis Palilla: kunigai nekalba apie velnią (2015 04 14)

12/04/2015 13:00

2015 m. balandžio 13 d. Romos Europiniame Universitete jau dešimtąjį kartą prasidėjo kursas „Egzorcizmas ir išlaisvinimo malda“. Šio renginio, kuriame gausu konferencijų ir apvalaus stalo diskusijų, tikslas – ne tik supažindinti su egzorcizmu teologiniu ir moksliniu požiūriu, bet ir sužadinti budrumą dėl masinio okultizmo, ezoterikos ir satanizmo plitimo. Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie šėtoną, bet apskritai Bažnyčioje apie tai kalbama gerokai mažiau, tvirtina egzorcistas brolis Benigno Palilla, vienas iš šio kurso dalyvių, interviu Federicui Pianai:

Ats. – Iš dalies, galima sakyti, to priežastis esame mes patys, kunigai ir vienuoliai, kurie nekalbame apie šią tikrovę, bent jau tiek, kiek liturgija leidžia tai daryti. Velnias tikrai egzistuoja, kaip moko Katalikų Bažnyčios Katekizmas, paskelbtas Šv. Jono Pauliaus II pontifikato metu, kai komentuoja Tėve mūsų maldą: „gelbėk mus nuo pikto“ (‚piktas‘ – „malum“ lotynų kalboje reiškia piktąją dvasią). Katekizmas paaiškina, kad čia kalbama apie asmenį – piktąjį, gundytoją, apie kurį kalba Jėzus. Aš suprantu, kad kas nesusidūrė su šia tikrove, sunkiai tai priima. Man teko kalbėtis su Biblijos specialistu, kuris dalyvavo trijuose egzorcizmo seansuose (niekada iki tol nebuvo jų matęs) ir po to pasakė: „Žinai, vienas dalykas yra nagrinėti tai knygose, bet visai kas kita susidurti su tuo realiai“. Pats pavojingiausias ginklas demono rankose  yra ne tiek apsėdimas, supančiojimas ar varginimas. Pavojingiausias ginklas yra gundymas nusidėti. Per nuodėmę demonas tikrai mus užvaldo, mes patenkame jo valdžion.

Kl. – Kas yra egzorcizmas? Labai dažnai ši tema nutylima: neigiamas demonų buvimas, tada neigiamas egzorcizmas ir išlaisvinimo malda…

Ats. – Egzorcizmas yra vieša Bažnyčios malda, taigi, tam tikra liturgija. Egzorcistas jos metu atstovauja visai Bažnyčiai, naudodamas labai griežtai apibrėžtas apeigas. Kitaip yra su išlaisvinimo malda, nes tai privati malda. Meldžiasi atskiras asmuo, ne oficialia Bažnyčios malda, jis gali melstis spontaniškai, panaudoti kokią nors psalmę. Tai privati malda.

Kl. – Egzorcizmai atliekami tik išimtiniais atvejais …

Ats. – Taip, tikrai! Pirmiausia, negalima pereiti prie egzorcizmo, jeigu nėra tikrumo, kad tai tikrai velnio apsėdimas. Egzorcizmas užtarimo forma – čia nekalbu apie įsakmiąją formą – gali būti naudojamas ir kaip diagnostinis įrankis. Tai reiškia, kad kai kurie apsėdimui būdingi požymiai pasireiškia būtent per egzorcizmo maldą. Egzorcizmo metu demonas, jeigu jis yra, gali būti lengviau atskleistas. Mes žiūrime, kaip žmogus reaguoja į šventus dalykus. Aš pats, be to, turiu dar vieną dalyką, kurio mane išmokė mano mokytojas t. Matteo Ragrua: žmogaus atsakymai, kurie, kaip sakytų medikai, rodo asmenybės susidvejinimą, kartais labai gilūs teologine prasme…

Kl. – …net ir teologine, nes velnias yra subtilus teologas, reikia tai pasakyti…

Ats. – …Taip… Todėl pradedi suvokti, kad tai nėra psichopatologija, asmenybės susidvejinimas, bet būtent tas asmuo, apie kurį kalba Biblija. Pavyzdžiui, prisimenu vieną specifinį atvejį: taigi, tas žmogus, sakysim, susidvejinusi asmenybė, sako man: „Šitas yra mano, neatiduosiu jo tau“. Aš pasakiau: „Žinai, jeigu tai sakytų Jėzus, suprasčiau, nes jis atidavė savo gyvybę. O tu ką atidavei už jį, kad galėtum sakyti ‚mano‘?“ Atsakymas: „Nekenčiu“, „O nekęsdamas turi bent kokios naudos?“ „Jokios“. Žiūrėkite, teologiniu požiūriu tas, kuris serga psichiškai, negali duoti tokių atsakymų. Nes taip, kaip Dievas nemoka daryti nieko kito, kaip tik mylėti, ir mylėdamas iš to neturi jokios naudos, nes jis yra laimingas, be galo laimingas ir negali tuo pasinaudoti, kad būtų dar laimingesnis, taip velnias nemoka daryti nieko kito, tik neapkęsti. Nepakęsdamas jis iš to nieko negauna, nes pats yra gryna neapykanta.

Kl. – Kaip nuo viso to apsisaugoti?

Ats. – Aš manau, kad, kaip sako ir mūsų vyskupai, reikia evangelizuoti, evangelizuoti, evangelizuoti! Dar ir todėl, kad daugybė žmonių, kurie užsiima okultinėmis praktikomis, lanko ir bažnyčią. Reiškia, kad mūsų evangelizacija nėra tinkama, reikia pasistengti!

Vatikano radijas

Scroll to Top
Skip to content