Kvietimas melsti taikos Šventojoje Žemėje (2018 05 16)

Buvo galima išvengti žudynių Gazos ruože. Jeruzalė gali tapti ir Palestinos sostine, sako pareiškime Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėja.

Per susirėmimus Gazos ruožo pasienyje su Izraeliu žuvo dešimtys protestuotojų, sužeista tūkstančiai. Tačiau pasak Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėjos, buvo galima išvengti aukų, jei Izraelio pajėgos nebūtų panaudojusios ginklų.

Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėją sudaro visi Šventosios Žemės regiono lotynų, graikų melkitų, armėnų, maronitų, chaldėjų, sirų katalikų vyskupai ir Šventosios Žemės Pranciškonų kustodija.

Asamblėjos komunikate prašoma kuo greičiau užbaigti Gazos ruožo teritorijos, kurioje gyvena apie du milijonai žmonių, apgultį.

Vienpusiški sprendimai dėl Jeruzalės neprisideda prie taikos sukūrimo 

Šventosios Žemės katalikų ganytojų asamblėja taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad JAV ambasados Izraelyje perkėlimas į Jeruzalę, kaip ir visi kiti vienpusiški sprendimai, liečiantys Jeruzalės miestą „neprisideda prie taip laukiamo izraeliečių ir palestiniečių taikos sukūrimo“. Ganytojai parėmė Šventojo Sosto prašymą, kad Jeruzalė, trijų monoteistinių religijų širdis, taptų visoms tautoms atviru miestu.

Pasak ganytojų, nėra nieko, kas kliudytų miestui tapti tiek Izraelio, tiek Palestinos sostine. Tai turėtų įvykti per derybas, gerbiant vieni kitų nusistatymą.

Maldos vigilija Jeruzalėje

Kaip jau skelbta, Jeruzalės Apaštališkasis administratorius arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa pakvietė visą Jeruzalės katalikų bendruomenę į maldos vigiliją už Šventosios Žemės taiką Sekminių išvakarėse, gegužės 19 dieną, Jeruzalės Šv. Stepono bažnyčioje.

Maldos vigilija Europoje

Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėjos pareiškimui paantrino Europos vyskupų konferencijų taryba. Tarybos prezidiumo narių pasirašytame pareiškime kalbama apie „dar vieną neapykantos ir smurto sprogimą, vėl aplaisčiusį Šventąją Žemę krauju“. Tarybos pirmininkas ir du vicepirmininkai taip pat parėmė Jeruzalės katalikų arkivyskupo kvietimą Sekminių išvakarėse melstis Šventosios Žemės taikos intencija, drauge pakvietė Europos katalikų bendruomenes ir visus tikinčiuosius prisidėti prie Jeruzalės katalikų maldos už taiką.

Taika ir žmogaus gyvybė, tai du nepaneigiami gėriai, kurie turi būti svarbesni už visus nacionalinius ir tarptautinius interesus. Todėl Sekminių išvakarėse, meditavimu ir malda už taiką ir už gyvybės apsaugą, prisidėkime prie Jeruzalės Bažnyčios maldos, paragino Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovai, Genujos, Westminsterio ir Poznanės vyskupai Bagnasco, Nichols ir Gądecki.

(SAK / Vatican News)

Scroll to Top
Skip to content