Egzorcizmas ir išlaisvinimo malda: Romoje vyko kursai (2014 05 17)

Egzorcizmo mokykloje – dvasininkai ir pasauliečiai. Jau devintąjį kartą Romoje gegužės 5-10 dienomis vyko kursai apie egzorcizmą ir išlaisvinimo maldą, kuriuose šiemet dalyvavo apie du šimtus dalyvių iš 33 šalių. Kaip ir kitais metais, susitikimą organizavo Popiežiškasis institutas „Regina Apostolorum” ir „Socio-religinės informacijos tyrimų grupė”.

„Nors demono apsėdimas gana retas, tačiau kai taip nutinka, jis gali būti įveiktas Dievo vardu, malda ir atitinkamomis apeigomis”, – pastebi kunigas egzorcistas Cesare Truqui LC, vienas renginio organizatorių, pažymėdamas, kad kursu siekiama „didinti supratimą apie velnio egzistavimą bei galimus apsėdimus, kaip teikti pagalbą, o ne sukelti paranoją”.

Kaip sakė kun. C. Truqui, domėjimasis magiškais ritualais, okultizmu nėra naujas reiškinys, žmogų šie dalykai domina nuo seno. Tai antropologinis klausimas: žmogus sukurtas Dievo, jaučia didžiulį amžinybės troškulį, gręžiasi link amžinybės, ilgisi Dievo. O magiški ritualai tam tikru laipsniu žmogui leidžia susitikti su dievybe. Tai žmogų visada žavėjo – tą matome visose kultūrose. Žinoma, kadangi ritualai magiški, jie leidžia kontaktuoti su žemesnėmis „dievybėmis”, demonais. Tačiau manau, kad giluminė antropologinė priežastis yra dieviška sėkla, kurią turi visi žmonės – gręžtis Dievo link, ieškoti Jo”. Kunigas pacitavo ir popiežiaus Pranciškaus balandžio pradžioje pasakytus žodžius, kad katalikai turi išmokti kovoti su šėtonu, kuris egzistuoja ir XXI amžiuje: „popiežius primena mums, jog kalbėti apie demonus nereiškia kurti naujos teologijos šalia Evangelijų, tačiau likti Jėzaus Kristaus mokyme”.

Pasak Giusepe Ferrari, „Socio-religinės informacijos tyrimų grupės” sekretoriaus, gyvename tokiame sekuliarizuotame pasaulyje, kuris manydamas esąs emancipuotas, pro duris išstūmė religiją, tačiau nekreipė dėmesio, kai pro langą ėmė skverbtis prietarai ir iracionalūs reiškiniai. Ezoterika, magija, okultizmas, spiritizmas, satanizmas, sektos – tai keli „paraleliai egzistuojančio pasaulio” tarpininkų pavyzdžiai, į kuriuos, deja, dažnai nežiūrima pakankamai rimtai, tačiau iš tiesų jie egzistuoja ir įtraukia daugiau žmonių, nei įsivaizduojame. Nenorėdamas spręsti šių problemų, pasaulis toliau stengiasi gyventi apsimesdamas lyg nieko neįvyko, dažnai elgdamasis taip, lyg Dievas neegzistuotų. Nusivylę, savo dužlios prigimties slegiami, praradę vertybinį pamatą, saugumą, žmonės neišvengiamai ima kelti klausimą apie blogio egzistavimą, jo šaknis ir kaip elgtis jo akivaizdoje, kaip reaguoti – dėl to ir toks susidomėjimas kursais.

Kursuose aptarti antropologiniai, bibliniai teologiniai, pastoraciniai, sielovadiniai, fiziniai, kanoniniai, juridiniai, psichologiniai apsėdimų aspektai. Ar daugėja apsėdimo atvejų šiais laikais ir todėl reikia parengti daugiau egzorcistų? „Nemanau, kad dabar būtų daugiau apsėdimo atvejų, gal veikiau jie dažniau pastebimi ir įvardijami, todėl egzorcisto tarnystė tarsi išgyvena pakilimą”, – apibendrina kun. C. Truqui.

(Vatikano radijas)

Scroll to Top
Skip to content