Egzorcizmai

Egzorcizmų istorija

Bažnyčios istorijos pradžioje egzorcizmų apeigos buvo siejamos su Krikšto sakramentu. Prieš Krikštą katechumenai dalyvaudavo vadinamose exsufflatio apeigose, kurių esmę sudarydavo tai, kad besiruošiantys Krikštui atsistodavo į Vakarus (simbolinę tamsos ir velnio buveinę, o Rytai buvo siejami su Kristaus – patekančios saulės atėjimu). Atsigręžę į Vakarus katechumenai pūsdavo ir spjaudavo šėtonui į veidą. Tai reikšdavo panieką, […]

Egzorcizmų istorija Skaityti daugiau »

Netikri egzorcistai

Pasauliečių vykdomi egzorcizmai tampa sensacijomis ir dėl to kyla įvairių paskalų ir nesusipratimų, o blogiausia, kad tai kelia pavojų ne tik sielai, bet ir kūnui. Todėl jei tau reikalinga egzorcisto pagalba, kreipkis tik į katalikų kunigus, vyskupų paskirtus šiai tarnystei tavo vyskupijoje. Jų adresą gausi vyskupijos kurijoje ar iš parapijos klebono. Egzorcizmai yra netikri, jeigu

Netikri egzorcistai Skaityti daugiau »

Bendra informacija apie egzorcizmus

Kai Bažnyčia viešai ir autoritetingai Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo Piktojo kėslų arba išvaduotas iš jo valdžios, tai vadiname egzorcizmu. Jį atlikdavo Jėzus, ir Bažnyčia gavo iš Jo galią ir uždavinį išvarinėti demonus. Paprasta forma egzorcizmas atliekamas per Krikšto apeigas. Iškilmingą egzorcizmą, vadinamą „didžiuoju“, gali atlikti tiktai kunigas, gavęs vyskupo

Bendra informacija apie egzorcizmus Skaityti daugiau »

Egzorcistų skyrimai

Šiuo metu egzorcistų skyrimo klausimą reguliuoja Kanonų teisės kodeksas (Kanonai 1167-1172). Kodekse skelbiama, kad: „egzorcistu tampa kunigas, pasižymintis dievobaimingumu, mokslu, sumanumu ir nepriekaištingu gyvenimu", „egzorcizmai gali būti atliekami remiantis aiškiu vietos ordinatoriaus paliepimu", „atliekant sakramentalijas (tarp jų ir egzorcizmus) privalu „laikytis patvirtintų Bažnyčios valdžios apeigų ir formulių" – kitaip tariant, vadovautis Romos ritualu". Vyskupai krikštijant

Egzorcistų skyrimai Skaityti daugiau »

Kas atlieka egzorcizmus

Pasauliečių galingas ginklas – malda, tačiau jos neužtenka norint tiksliai nustatyti apsėdimą ir atlikti egzorcizmus. Tiktai tinkamas egzorcizmas atliktas įgaliotų dvasininkų egzorcistų leidžia nustatyti, ar konkretų asmenį veikia piktoji dvasia ir koks yra jos įtakos laipsnis. Šiuo atveju egzorcistas turėtų būti itin atsargus; reikia atskirti, ar kenčiantis asmuo nėra psichiškai nesveikas arba kartu ir nesveikas,

Kas atlieka egzorcizmus Skaityti daugiau »

Scroll to Top
Skip to content