Šventasis Arkangele

 

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje, būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame: te sutramdo jį Dievas. O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas. Amen