XIV eilinis sekmadienis B 2012

Vaikų lyčių tapatybė yra sakrališka

Su gąsdinančia antrašte „Darželinukų tvirkinimas prasidės rudenį“ neseniai dienraštis "Respublika" išspausdino straipsnį apie kai kuriuose Lietuvos vaikų darželiuose jau nuo rugsėjo pradedamą vykdyti projektą, kuriuo bus siekiama vaikeliams įkalti mintį, kad berniukai niekuo nesiskiria nuo mergaičių, o mergaitės – nuo berniukų, ir kad žmogaus lytis – tai ne jo prigimties dalykas, o asmeninio apsisprendimo reikalas. Šios nekintančius žmogaus prigimties tapatybės principus aukštyn kojomis ketinančios apversti programos iniciatoriai yra Norvegijos ir Švedijos vyriausybių įsteigtas Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, kuris ir skyrė finansavimą jos įgyvendinimui.

Anot psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos, „yra parengtos dvi knygelės darželių auklėtojoms, kaip reikia ugdyti vaikus. Berniukai ten skatinami nesidrovėti rožinių drabužėlių, žaisdami namus vaidinti ne tėtį, o mamą, mergaitės turėtų žaisti futbolą ir plėšikes. (…) Pasakos pabaigoje tiek berniukai, tiek mergaitės nusprendžia pasirinkti neutralios giminės vardus. O tai yra ne kas kita, kaip transseksualumo propagavimas. Lyties tapatybės sutrikimas yra diagnozė, liga. O toks ugdymas prie to ir privestų“.

Koks šio vaikų visapusiškos asmenybės luošinimo programos tikslas? Nereikia būti labai įžvalgiu, kad galėtum matyti, jog į vaikelių sąmonę nuo mažens bus pradėtas diegti nenormalus troškimas, idant jie įgytų transseksualumo savybių, tai yra užsigeistų būti kitos lyties žmogumi, yra tiesiogiai susijęs su būsimomis lyties pakeitimo operacijomis, kurios ateityje galėtų tapti milžiniško pasipelnymo aukso gysla.

Pasak Lietuvos bioetikos komiteto, „nepaisant to, kokiai sutrikimų grupei bus priskiriamas transseksualumas ar lyties tapatumo sutrikimai, autonomijos argumentas nėra absoliutus, jei laikomasi prielaidos, kad žmogaus sprendimas luošinti sveiką savo kūną yra savidestruktyvus ir tokiam asmeniui turi būti suteikta tinkama psichologinė pagalba ar psichiatrinis gydymas“.

Pagal Bažnyčios Magisteriumo mokymą, chirurginė operacija asmens lyties nepakeičia, nes lytiškumas visada yra vertinamas daugiau kaip išoriniai kūno požymiai. Lytis – tai iš esmės genetiškai determinuotas dalykas, tai yra Aukščiausiojo iš anksto apspręsta dovana kiekvienam žmogui. Todėl individą užvaldęs įgeidis keisti savo lytį yra tam tikras psichinis lytinio tapatumo sutrikimas, kuris vadinamas transseksualizmo patologija.

Trumpai prisimintinas 1967 metais Amerikoje, italo chemijos inžinieriaus ir šizofrenija sirgusios vokietės šeimoje, gimęs berniukas Armandas, kuris, turėdamas 11 metų, per televizorių pamatė laidą apie transseksualumą ir nuo tada pradėjo svajoti apie savo lyties pakeitimą. Tos mintys jį taip užvaldė, kad į mokyklą ėmė vaikščioti vilkėdamas mergaitiškais drabužiais. Kai sukako 17 metų, chirurgai jam pakeitė lyties organus… Deja, remiantis interneto informacija, šis žmogus ir dabar kenčia dėl padarytos lemtingos klaidos – pakeisti lytį.

Kai transseksualus asmuo bet kokia kaina trokšta pakeisti savo lytį, yra žinoma, kad jį lydi perdėtas susirūpinimas vien savimi, didėja dirglumas ir baimės, auga polinkis į agresiją, jie nebegali prisitaikyti gyvenime… Akivaizdu, kad jį kankina ne pats kūnas, o persekiojančios mintys, per kurias suteikiama galimybė veikti piktajai dvasiai.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas jau išsiaiškino, kad šį transseksualumo propagavimo mažamečiams vaikams projektą inspiruoja Europos lyčių lygybės institutas. Taigi visiškai nepriimtina ta naujoji programa, kurios propaguojama vaikų lyčių „lygybė“ veda ne tik į moralinį palaidumą, bet į išsigimimą. Tariame rafinuotam melui „ne“, nes tikime, kad Dievo mylinčios rankos žmonijai padovanojo amžiną vyriškumą ir moteriškumą, kurie nuostabiai vienas kitą papildo bei tarpusavyje dera. Savavališkai keisti vyro ir moters lytis, tai tiesiogiai bandyti kėsintis į Dievo visagalybės suverenumą ir iš pamatų ardyti Jo tvarką.

Viešpats nori, kad kiekvienas vyras elgtųsi taip, kad jo žmona jame atrastų šeimos stiprybės ramstį, o ji pati būtų jam šeimos karūna. Kai jie su pasiaukojančia meile tinkamai auklės savo vaikus, berniukams nereiks ieškoti skoningų suknelių, o mergaitėms nereiks sukti galvos, kaip joms greičiau tapti beūsiais berneliais.

Kun. Vytenis Vaškelis 2012 07 08

Scroll to Top
Skip to content