VI Velykų sekmadienis B 2021

Kur auga meilės šaknys?

Šiais laikais žodis „meilė“ yra testas daugeliui. Kas ji? Dorybingas žmogus atsakys: „Nuoširdi tarnystė kitam“; asmuo, pavyzdžiui, priklausomas nuo erotinio pasaulio vaizdų, leptels: „Meilė kaip seilė“… Kaip tikinčiajam vidinis pritarimas neskaisčiam vaizdui ar poelgiui yra nuodėmė, slopinanti sąžinės balsą bei gesinanti meilę Dievui, taip gašliam individui tarnystė savimeilei yra esminis saviraiškos tikslas. Kaip dėl Dievo garbės daromi darbai kitiems yra meilės Jam liudijimas, taip pataikavimas vien sau yra gyvenimo Dieve atmetimas, nes neįmanoma, mylint netikra meile tik save, mylėti Tikrajį.

Kokia nepalaužiama yra meilės jėga, kuri kankinius įkvėpdavo aukoti gyvybę dėl Kristaus… Tačiau kokią griaunančią galią turi nepasotinamas žmogaus egoizmas, iš kurio atsiranda karai. Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Puolamos paskirties ginklai esti ne tik tie, kuriais sunaikinamas priešas, bet ir, pavyzdžiui, ištartas piktas žodis, kaip kulka smingantis į artimo širdį, gali ją ilgiems metams sužeisti. Ne veltui mus Šventasis Raštas įspėja: „Liežuvis yra ugnis! Liežuvis tarsi nedorybės visetas glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. (…) Juo šloviname Viešpatį, savo Tėvą, ir juo keikiame žmones. (…) Bet taip, mano broliai, neturi būti!“ (Jok 3, 6-10).

Artėjant „Didžiajam šeimos gynimo maršui“, dar kartą perskaičiau dėl jo Lietuvos vyskupų paskelbtą pranešimą, kuriame buvo rašoma, jog nepaisant skirtingų įsitikinimų ar pažiūrų, kiekvieno visuomenės nario santykiai su kitu turi būti grindžiami abipuse pagarba ir artimo meile. Tačiau, kai teko per YouTube klausytis vieno iš minėto renginio organizatorių pasisakymo, buvau nemaloniai nustebintas, girdėdamas ultimatyvaus pobūdžio žodžius (deja, ir išsprūdusį necenzūrinį, dėl kurio kalbėtojas tuoj atsiprašė) ir tam tikrą grasinimą, jog reikia ginti ne tik šeimą, bet ir visą Lietuvą…

Jei net neprasidėjus šiam maršui, jo organizatoriai, užuot ieškoję pagarbaus dialogo bei tinkamų siūlymų, kaip iš tiesų sutelktomis pastangomis būtų galima pagelbėti šeimoms, jau dabar tarp visuomenės narių ima kalti susipriešinimo pleištą, todėl visiškai palaikau Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos atsiribojimą nuo minėtos akcijos.

Be abejo, kiekvienas žmogus yra laisvas asmeniškai apsispręsti, ar dalyvauti tame marše. Meldžiamės, kad Šventoji Dvasia apšviestų tėvynainių protus ir padėtų priimti tinkamai motyvuotą sprendimą… Švč. M. Marija, užtark mus pas Dievą, ypač didėjančių įtampų bei išbandymų metu!

Apaštalas Jonas mus moko viską, remiantis Kristaus meile, vertinti tiesa. Seime ruošiamasi svarstyti naujas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis ketinama keisti buvusios Vyriausybės priimtus alkoholio prekybos bei reklamos ribojimus. Žinome, kad dabar mūsų šalyje alkoholio suvartojama mažiau, tačiau būsimi pakeitimai vėl žmonėms uždegs žalią šviesą gausiau jo vartoti. Tarp siūlymų yra numatomi reklamos draudimo pokyčiai, alkoholio įsigijimo amžiaus ribos grąžinimas iki 18 metų, ilginamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas sekmadieniais. Taigi siekiama, kad ir jaunimas galėtų laisviau ir daugiau pirkti svaigalų ir taip pajamomis papildyti per pandemiją ištuštėjusį valstybės biudžetą. Alkoholio vartojimo augimas – visuomenės moralinių pamatų griovimas, nes bus daugiau girtų, daugiau padaromų nusikaltimų ir sugriautų žmonių likimų… Žmonių sveikatos blogėjimo ir mirčių gausėjimo sąskaita gausėjantys Valstybės aruodo nešvarūs pinigai bumerangu atsigręš prieš mus visus. Sveiko proto sprendimas – nepriimti minėtų naujų Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų.

Kai tikime, kad gyvenime niekas nevyksta atsitiktinai ir kad visagalis Dievas savaip ir absoliučiai (ir pasinaudodamas piktojo veikimu) viską kontroliuoja bei valdo, tuomet susidūrę su išbandymais, stengsimės prisiminti, kad net Jėzaus nukryžiavimas nebuvo šėtono pergalė, bet didžiausios besąlyginės Dievo Tėvo meilės liudijimas mums. Pasak apaštalo Pauliaus, daugeliui dar neteko nuodėmei priešintis iki kraujo praliejimo, todėl meldžiame, Viešpatie, kantrybės, išminties ir drąsos gyventi taip, kad visi pajėgtume iki galo įvykdyti svarbiausią Dekalogo meilės įsakymą, nes nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. 

Kun. Vytenis Vaškelis

Scroll to Top
Skip to content