V velykų sekmadienis B 2012

Tiesai – žalia šviesa, o destrukcijai – raudona

Globalinė ir agresyvi pramogų industrija kaip aštuonkojis savo hipnotizuojančio melo čiuptuvais apraizgo ypač patiklių jaunų žmonių mąstymą, įsiskverbia į jų širdis ir užvaldo. Tada civilizacijos pažanga įgyja groteskiškų savybių, liudijančių, jog didelės visuomenės dalies dvasia serga destruktyviomis vėžio ligomis, nes, pasak amerikiečių rašytojo V. Goro, „šiuolaikinė diktatūra neateina vilkėdama juoda ar ruda uniforma. Mes išugdome ją per televiziją, pramogas, pasilinksminimus. Ir per auklėjimą, darantį tautą kvailiais.”

Žiniasklaidoje jau mirga pranešimai apie ekscentriškosios ir skandalingosios Lady Gagos koncertą, vyksiantį Vilniaus Vingio parke, į kurį bilietų kaina bus didžiausia Lietuvos istorijoje. Būtų labai gerai, kad po kelis šimtus litų kainuojantys bilietai atbaidytų smalsuolius nuo šios begėdiškai vilkinčios, su astrologais dėl scenoje pasirodymų besikonsultuojančios ir žmonių asmenybės vientisumą ardančios bei juos į vidinę disharmoniją vedančios artistės koncerto. Neseniai Indonezijos musulmonų lyderiai pareiškė, kad nepadori Lady Gagos apranga šioje šalyje nebus toleruojama, kad jai nebus leista žeminti tautos moralę ir orumą. Filipinų sostinėje Maniloje „Jaunimo už Kristų“ vadovas Laurence`as Pintero šitaip kalbėjo: „Jeigu vyriausybė sutinka, kad Lady Gaga kelia grėsmę, ji pirmiausia turėtų tai sustabdyti… Mes raginsime žmones neiti į jos koncertą“.

Manau, jog galėtų ir mūsuose kilti panaši pilietiška sąmoningų tautiečių iniciatyva, pavyzdžiui, pradėti rinkti parašai ir pateikiami mūsų vyriausybės atstovams ne tik dėl Lady Gagos koncerto, kad ji pirmiausia savo apranga nepaniekintų mūsų visuomenėje galiojančių moralės elementarių nuostatų. Taip pat turėtų būti boikotuojamas ir roko siaubūno, kaip jį apibūdina žiniasklaida, Marilyn Mansono koncertas Lietuvoje.

Prieš atvykdamas į Baltijos šalis ir į Kauno „Žalgirio“ areną, vienas skandalingiausių pasaulyje atlikėjų, atvirai propaguojantis satanizmo elementus – blogio muziką, – M. Mansonas apie būsimą savo šou kalbėjo: „Visuomet būsime prasčiausia publika, kol nenustosime būti klausytojais ir pradėsime būti artistais. Bet koks menas yra kūnas ir kraujas, nesvarbu, kaip jį parodai. Visi mes norime aistringo siaubo, kurį mums sukelia tas kraujas. Ir kraujas yra tai, ką jums ketinu parodyti“.

Matome, kad postmoderniame pasaulyje pseuodokultūra vis labiau įgyja mirties kultūros savybių ir graso daugelį visuomenės narių paversti savarankiškai nebepajėgiančiomis mąstyti, tiesos nuo melo atskirti ir logiškus sprendimus priimti marionetėmis, kurių sielos kasdienis „patiekalas“ – juslinių malonumų užkratas.

Šį sekmadienį švenčiama Motinos Marijos šventė tik tada turi didžiausią prasmę, kai mes ne tik į Ją kreipiamės: „Sveika Marija, malonės pilnoji…“, bet ir darome tai, ko labiausiai trokšta Jos Širdis, ką liepa tobulas Dangaus Pasiuntinys, įdėmiai klausomės Dievo žodžio ir jį pagal išgales vykdome (Lk 8, 21).

Perfrazuodami Jėzaus žodžius, kuriuos Šventoji Dvasia įkvėpė užrašyti uoliąją Viešpaties mokinę Annę, sakome: „Jėzau, jei mes, Tavo tikintieji, Tavęs neginsime, tai kas tai padarys? Todėl kalbėsime, jei muzika, televizija, knygos, spauda, menas ar pramogos mus piktina. Neleisime priešui manyti, kad jis nugalėjo visą krikščionišką mąstyseną. Niekada neužmiršime, kad už mūsų pastangas ypač kovose prieš neskaistumą, bus mums atlyginta dosniau nei mes galime įsivaizduoti“.

Kun. Vytenis Vaškelis 2012 05 06

Scroll to Top
Skip to content