Kun. Benoit Domergue: Kur jaunimas ieško atsakymų į rūpimus klausimus?

2010-02-04

Vasario 3 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Jos svečias šįkart buvo kun. dr. Benoît Domergue iš Prancūzijos, Lietuvos egzorcistų asociacijos kvietimu viešintis mūsų šalyje šią savaitę. Bordo vyskupijos dvasininkas, demonologijos specialistas, tyrinėjantis šiuolaikinės kultūros antikristines apraškas, knygos „Jaunimo kultūra ir ezoterika“ autorius susitiko su arkivyskupijos vyskupais ir gausiai konferencijoje dalyvavusiais kunigais.

Pristatytas viešnagėje Lietuvoje jį lydinčio kun. dr. Arnoldo Valkausko, kun. dr. Benoît Domergue pasidalijo su kunigais savo kelių dešimtmečių jaunimo kultūros tyrinėjimų įžvalgomis ir bendravimo su jaunais žmonėmis patirtimi, trumpai pademonstravo savo paties aplankytų šiuolaikinių koncertų, šimtatūkstantines minias sutraukiančių ezoterinių renginių vaizdo ir garso įrašus.

Svečias sakė, jog suaugusieji, tėvai, mokytojai, kunigai deramai nepažįsta šiandieninės kultūros neretai ezoterinių, satanistinių apraiškų, o pats jaunimas nesupranta, kaip baisiai juo manipuliuojama. Be kita ko, buvo pabrėžta, jog ši kultūra nuo mūsų, suaugusiųjų, jaunystės laikų nepaprastai „pasistūmėjo“ savo daromu neigiamu psichologiniu bei dvasiniu poveikiu jauniems žmonėms, įkalinamiems per filmus, muziką, kompiuterinius žaidimus, narkotikus (svečias sakė, jog interneto nereikia demonizuoti – bėda ta, kad jauni žmonės stokoja įgūdžių ir taisyklių, idant nebūtų pragaištingai įtraukiami į jo erdves).

Pasak svečio, nieko naujo, kad šiandienė visuomenė išgyvena krizę, kad nūdienos jauni žmonės atitrūkę nuo savo tėvų, šeimose veši susvetimėjimas, tačiau nauja yra tai, jog šiandien viskas pasidarė labai lengvai prieinama. Ir jeigu atsaką į savo teisėtus klausimus bei troškimus jaunuoliai randa tik netinkamoje jiems terpėje – tuomet padariniai galį būti labai skaudūs. Todėl dabarties jaunimo polinkį į savižudybes svečias susiejo su jaunų žmonių nesupratimu, kodėl jiems iš tikrųjų yra taip blogai.

Kalbėdamas apie jaunus žmones, klaidžiojančius ties ezoterinių potyrių, įvairių priklausomybių riba, kun. dr. B. Domergue sakė sutikęs tik tokius, kurie iš tiesų yra geri – tarsi ėriukai vilkų kailyje, ir liudijo tikrai matęs stebuklų.

Pasak svečio, jaunuoliai iš tiesų ieško Dievo, tik šiuolaikinė antikristinė kultūra, neretai naudojanti religinius simbolius, negali jiems duoti tikrojo atsakymo.

Svečias priminė apie būtiną „švelniąją“ Emauso pedagogiką su jaunuoliais: kad jie būtų sutikti jų kelyje, išklausyti, kad ir jie išgirstų žmogaus išgelbėjimo, atpirkimo, Jėzaus Kristaus prisikėlimo žinią, kuriai supanti šiandieninė vaizdų ir garsų kultūra yra visiškai priešiška ir nebyli.

Konferencijos pabaigoje kun. dr. B. Domergue atsakė į kunigų klausimus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Scroll to Top
Skip to content