Demonai slepiasi po nesuprantamais vardais

etaplius.lt
Alvydas Januševičius, 2010-02-05   12:15

Šiaulių universitete įvyko susitikimas su kunigu Benoit Domergue iš Prancūzijos. Teologijos mokslų daktaras buvo pristatytas kaip demonologas, tačiau paaiškėjo, jog jis esąs greičiau kultūrologas – religijų tyrinėtojas. Kunigas kalbėjo apie satanistinių subkultūrų apraiškas visuomenėje, simbolių žaidimus, dvasingumo paieškas nepažintose religijose.

Kraujas iš interneto

Kunigas Benoit Domergue iš Prancūzijos pasakojimą pradėjo nuo to, kaip jis tapo kataliku. Keturiolikmetis B. Domergue po tėvo mirties bandė pažinti įvairias religijas, ilgai maištavo prieš katalikybę. Tokia kova buvo tapusi jo religija.
Maištaudamas jis studijavo ir jau rašė disertaciją. Tuomet sugalvojo stoti į kunigų seminariją, kurioje jam buvo lieptą visus mokslus pradėti nuo pradžių. Taip ir padarė. Paskaitos Šiauliuose metu kunigas atskleidė keletą gyvenimo situacijų, kodėl jis pasirinko katalikybę.
Teologijos mokslų daktaras ir demonologijos specialistas kalbėjo apie tai, kad šiais laikais mus pasiekia per įvairiausias informacines priemones – televiziją, internetą. Iš karto perspėjo, jog nieko bloga nemato nei internete, nei šiuolaikiniuose filmuose. Šie dalykai, anot kunigo, patys iš savęs nieko bloga nedaro, tačiau per šiuos kanalus nestabdomai plūsta daug blogos informacijos.
“Nieko nebandau atkalbėti žiūrėti įvairius filmus, naudotis internetu. Pats juo naudojuosi kasdien. Visur yra ir labai gerų dalykų, tačiau svarbu atpažinti paslėptą blogį.”
Kunigas Benoit Domergue minėjo, jog pats dažnai vaikšto į sunkiosios muzikos koncertus. Paslepia baltą kvadratėlį ir niekas jo neatpažįsta. Lektorius sako, kad yra daug geros metalo muzikos. Vis dėlto jam iki šiol keista, kodėl tas alternatyvus jaunimas, dažnai darko savo kūnus, žaloja siela, tarsi siekdami skausmo.
“Mums jaunimas sako, kad smurto jiems reikia – kone pats gyvenimas to reikalauja. Jų rankovės ilgos – kodėl? Po jomis slepia sužalotus kūnus.” Kunigas parodė trumpą filmuką, kuriame buvo daugybė smurto ir žiaurių scenų.
„Mane tai labai sukrečia. Ne pats vaizdas, bet tai, kad šis filmukas yra lengvai prieinamas internete“, – teigia kunigas. Jaunuoliai kunigui sako – kas čia tokio? Dėl to baisu? Kodėl jaunimas taip lengvai žaloja sielą tokiais filmais. Čia tik mums atrodo, kad tokių žiaurių vaizdų galima tiesiog nežiūrėti, tačiau jaunų žmonių širdys priima visą šį mėšla atviromis širdimis. Neįtikėtinas smurtas yra lengvai pasiekiamas ir pateikiamas per filmus, vaizdo žaidimus.

Kas yra Antikristas?

Prieš kalbėdamas apie Antikristą, kunigas prisiminė Merlin Mensoną – atlikėją, kuris turi pasaulyje 500 milijonų gerbėjų. Šis dainininkas savo kūrybą persmelkia žiauriais vaizdais ir demonų atvaizdais. Kai kurie žmonės mano jį esant Antikristu: pentagramos, apversti kryžiai, ugnies liežuviai ir kitos Šėtono emblemos. Vis dėlto jis ne Antikristas. Merlin Mensonas tiesiog naudoja įvairius viliojimo būdus. Pavyzdžiui, jo minėtas vardas – tik pseudonimas – žvėriško žudiko pavardė ir dailios moters vardas.
„Daugelis pasakytų – čia tik spektaklis. Merlin Mensono albumas “Holy wood” – ką reiškia pavadinimas? Ar tai filmų kompanija? Ar kramtomoji guma? O gal pažodinis vertimas – šventas medis? Ne – tai nereiškia švento medžio. Anglų ir amerikiečių kalboje tai reiškia kryžių. Kaip manote – tasai Mensono kryžius – pavaizduotas aukštyn ar žemyn?“
Kas jis toks – Antikristas? „Biblija mums apie jį kalba, tačiau pasaulyje yra tik vienas Antikristo atvaizdas. Italijoje, miestelyje už šimto kilometrų nuo Romos. Dauguma pažvelgę į paveikslą sako, jog tai – Jėzus Kristus. Tačiau jis be aureolės, o jam į ausį nelabasis kužda, ką sakyti.“
Kunigas paneigė visus susirinkusiųjų išvardintus spėjimus, jog Antikristas jau yra atėjęs į pasaulį. Kada jis ateis? „Nežinau. Iš kur man žinot, – ramiai atsakė lektorius. – Šventas Paulius rašė – vieną dieną Jėzus ateis šlovėje. Tačiau prieš tai ateis Antikristas. Jis kalbės labai įtaigiai. Tai bus didžiausias bažnyčios išbandymas.“

Visų laikų pabaiga

Benoit Domergue minėjo, jog pasaulio pabaiga, visų laikų galas ar dar kitaip vadinamas apokaliptinis visko išnykimas aprašomas ir kone visose didesnėse religijose. Eschatonizmas būdingas ir islamui. Jame rašoma, kad ateis blogio įsikūnijimas. O vėliau ateis Jėzus ir jį nugalės. Panašiai rašoma ir kabaloje.

Kunigas pneigė visus susirinkusiųjų išvardintus spėjimus, jog Antikristas jau yra atėjęs į pasaulį. Kada jis ateis? „Nežinau. Iš kur man žinot, – ramiai atsakė lektorius. – Šventas Paulius rašė – vieną dieną Jėzus ateis šlovėje. Tačiau prieš tai ateis Antikristas. Jis kalbės labai įtaigiai. Tai bus didžiausias bažnyčios išbandymas.“

Anot kunigo B. Domergue, prieš Antikristo atėjimą turi įvykti atkritimas nuo tiesos: tikėjimo atsižadėjimas, bažnyčių deginimas. Kunigą šokiravo, kad po „Eurovizijos“ konkurso, kuriame nugalėjo skandinavų metalo grupė „Lordi“, buvo supleškinta ne viena bažnyčia.

„Aš žinau kad yra ir geras metalas – nenoriu demonizuoti metalo muzikos. Tačiau ką dainavo „Lordi“? „Hard rock halellujah“. Aš dėl to labai nesidžiaugiu. Netoli Helsinkio buvo visiškai sudeginta vietinė katedra. Manau, kad vyksta nukrypimas nuo tikrosios eschatologijos.“

Paskaitos pabaigoje kunigas pakvietė toliau visus gyventi mūsų normaliame pasaulyje. Žiūrėti kiną, žaisti vaizdo žaidimus, naudotis internetu, domėtis keisčiausiais pomėgiais. „Tik reikia žinoti, kad yra dvi ugnys – viena yra židinyje, o kita – kariniuose ginkluose, liepsnosvaidžiuose. Kai sakau, kad susitinku su dešimtimis satanistų, sakau netiesą. Iš tiesų – susitinku su jaunais žmonėmis, kurie yra labai smarkiai apdoroti ir paveikti. Avinėliai persirengę vilkais – dėkoju už dėmesį.“

Ekrane pasirodė Jėzaus paveikslas. Kunigas pasiūlė: „Tik tie, kurie norite, paplokite jam.“

Žiūrovai užgriuvo klausimais

Toliau sekė gausiai susirinkusių žiūrovų klausimai. Kunigas nespėjo atsakyti į visus.

Maitrėja, kas jis toks. Ar tai Antikristas?

„Puikiai žinau Maitrėją, Jis yra rytietis – pakistanietis. Skamba beveik lietuviškai. Sanskrite „Mitra“ reiškia vedų dievybę. Tai baisi dievybė, kuri sudaro sutartį tarp blogųjų dievų ir žmonių. Maitrėja nėra antikristas. Tą klaidą pakišo žurnalistai, rašę apie jį. Jis tikrai nėra Antikristas, o visa informacija apie jo demoniškumą yra fantazija.“

Ką manote apie apsireiškimus Kenijoje ir Nairobyje?

„Tai teatras, apgavystė…“

Kas yra Satja saj Baba?

„Sanskrito kalboje jo vardas reiškia – tantrinės filosofijos guru. Šiaip induistai yra nuostabūs ir puikūs žmonės, tačiau vienas nukrypimas nuo jų religijos – tantrizmas. Būtent tantrizme tiesiama daug saitų su demonais, nagrinėjamos bendravimo su demonais technikos. Tantrizmas turi dvi knygas, kurios yra labai pavojingos. Sajbaba naudojasi jomis abiem.

Vakarai nepatyrė induizmo įtakos. Jie patyrė stiprią tantrinio induizmo įtaką. Tantrizmo pasekėjai yra labai pavojingi – jų technikos panašios į ir giminingos Rusijos tulūzų genčių technikoms. Sibiro šamanai – vieni pavojingiausių.“

Kas yra Maiklas Džeksonas?

„Meldžiuosi už Maiklą Džeksoną, nes jis mirė. Tarp „Lordi“ ir Maiklo Džeksono nėra jokio sąryšio.

Ką manote apie „Žmogų-vorą“ ir „Betmeną“?

„Super. Man asmeniškai jie patinka. Taip pat patinka ir „Žvaigždžių“ karai. Tai naujųjų laikų mitai. Ar žinote, ką reiškia Džedajaus vardas iš minėto filmo? Tai hebrajų kalbos žodis, kuris reiškia – žydas. Šis filmas – naujoji eschatologija. Ar nujaučiate apie kokį žydą kalbu?“

Ką manote apie filmą „2012”. Ir ką manote apie šią datą.

„Kas esate matę šį filmą? Jei kas nematėte, nieko nepraradote. Filme kalbama apie majų kalendorių. Išnagrinėjau daug kalendorių. Ar žinojote, kad Ilijadoje ir Oodisėjoje, kuria parašė homeras, yra achilo skydas. Ten yra sąsajų su majų kalendoriumi ir Achilo skydu.

O ką reiškia graikų kalba – horoskopas? kiek dabar valandų? Horoskopas viską apskrendžia dviem valandomis. Viena – kai žmogus gimsta. Ir antra – kai jis miršta. Aš noriu turėti visas savo valandas, o ne tik tas dvi. Noriu viso kalendoriaus, todėl horoskopais netikiu.“

Kokia Merlin Mensono daina patinka ir kodėl?

„Esu susipažinęs su visais jo diskais. Išsiverčiau visas jo dainas. Man patinka kai kurios jo dainų melodijos, bet tik ne tekstai – net ir paskutiniai. Jie įneša sumaištį mūsų supratime. Pavyzdžiui – „tu graži kaip svastika“. Tai šokiruoja mane. Aš žinau, kad svastika – vedų religijos šventas kryžius. Tačiau Mensonas gali šiuos žodžius tarti vilkėdamas trečiojo reicho esesininko aprangą. Ir tai mums primins hitlerizmą.“

Kunigas Benoit Domergue:

“Mums jaunimas sako, kad smurto jiems reikia – kone pats gyvenimas to reikalauja. Jų rankovės ilgos – kodėl? Po ilgomis rankovėmis slepia sužalotus kūnus.”

“Pažįstu merginų, kurios pradėjo žaisti vaizdo žaidimus, nes jų mylimieji juose paskendo.”

“Graikų mituose taip pat yra daugybė smurtinių akimirkų.”

“Merlin Mensonas daug kalba apie antikristą. Jis turi penkis šimtus milijonų gerbėjų.”

“Dėmesio atkreipimui jie naudoja paradoksą. Suderina du dalykus – grožį ir siaubą.”

“Pasaulyje neegzistuoja jokio Antikristo atvaizdo. Vienintelis – freskoje Italijoje. Daug kas sako, jog tame atvaizde – Jėzus.”

“Aš žinau, kad yra ir geras metalas – nenoriu demonizuoti metalo muzikos.”

“Daugybė jaunų žmonių yra avinėliai, persirengę vilkais.”

“Kas yra Maiklas Džeksonas? Na… geras klausimas. Aš meldžiuosi už Maiklą Džeksoną, nes jis mirė.

“Aš noriu viso kalendoriaus – aš turiu 24 valandas per parą. Horoskopas viską apsprendžią pagal vieną valandą.”

Scroll to Top
Skip to content