Ezoterika

Ezoterika

Ezoterika – kas tai?

 • Žodis „ezoterika“ kilęs iš graikų kalbos, reiškia „vidinis“.
 • Iš pradžių šia sąvoka buvo apibrėžiami paslaptingi mokymai, kurių metu būdavo užsiimama dvasiniais ir antgamtiniais dalykais, kuriuos suvokti vien protu yra neįmanoma.
 • 19 a. ezoterikos idėjos buvo paviešintos ir dėl New Age (Naujojo amžiaus) judėjimo labai išplito Vakaruose.
 • Šiais laikais ezoterinės idėjos ir praktika tapo daugelio žmonių kasdienybės dalimi, nors jie šito gali ir neatpažinti.

Ar ezoterika yra religija?

 • Ezoterika nėra religija, tai bendrinė sąvoka, apibūdinanti daug judėjimų, kurie plačiausia prasme susiję su dvasiniais, religiniais ir pasaulėžiūros dalykais.
 • Ezoterikai būdingas bruožas yra tas, kad sumaišomi skirtingų epochų ir kultūrų religiniai įsivaizdavimai.

Kokios yra pagrindinės ezoterikos prielaidos?

 • Visata esanti amžina ir dieviška. Ji apibūdinama kaip neasmeniška dieviška energija arba jėga. Dažniausiai ši energija yra įvardinama remiantis Tolimųjų Rytų sąvokomis (Chi, Qi, Prana…).
 • Visa, kas egzistuoja, atsiranda iš šios energijos, iš sutirštėjusios dieviškos energijos. Taip pat ir dievai, angelai, dvasios yra šios energijos išraiškos formos.
 • Viskas visatoje neva yra tarpusavyje susiję per šią energiją, ir apjungta į vieną tinklą dėl panašumų ir paralelių.
 • Žmogus pats yra šios dieviškos energijos dalis. Galiausiai kiekvienas žmogus būsiąs pats dievas.
 • Pavienio žmogaus ir kosmoso gerovė priklauso nuo energijų harmonijos.
 • Žmogus turėtų savo dvasiniame saviraiškos kelyje didinti savo energijas, kol jis galės patirti susiliejimą su aukščiausiu virpėjimu – dieviška energija.
 • Dvasinės būtybės ir angelai, fėjos, elfai ir gamtos būtybės supa žmogų ir galėtų jam padėti.
 • Kiekvienas žmogus esąs visiškai už save atsakingas, už savo laimę ir kančią, už ligą ir sveikatą. Blogas mąstymas neva veda prie ligos ir nesėkmės, o pozityvus, teisingas mąstymas veda prie sėkmingo gyvenimo.
 • Žmogus gyvena šiame pasaulyje ne vieną kartą, tačiau daug kartų persikūnydamas (reinkarnacija), jis vis ateina į pasaulį ir vis labiau tobulėja.
 • Visos religijos esančios vienodos, nėra vienos absoliučios tiesos. Kiekvienas žmogus turėtų pats pasirinkti, kas jam tinkamiausia. Esant poreikiui galima savo religinius įsitikinimus pakeisti ar pasirinktinai derinti tarpusavyje.

Kur kasdien susiduriama su ezoterika?

Ezoterikos idėjas šiandien galima aptikti beveik visose visuomenės srityse. Įvairiausiose praktikose, sąvokose ir simboliuose, ir ezoterikos pagrindinės prielaidos plinta dėl praktikavimo sumaišyti religijas. Ezoterikos idėjų randame sveikatos priežiūros, auklėjimo, gyvenimo kultūros, partnerystės, vadovavimo ir t.t. srityse. Čia galima išvardinti tokias praktikas ir sąvokas kaip: Feng Shui, Bacho gėlių terapija, Reiki, Qi-Gong, Tai Chi, astrologija, švytuoklė, kineziologija, brangakmenių terapija, joga, gydymas Prana ir daugelį kitų.

Ezoterika ir krikščionybė yra suderinamos?                    

Krikščioniškas tikėjimas nuo ezoterinio pasaulėvaizdžio prielaidų skiriasi esminiais dalykais:

 • Krikščionis tiki asmeniniu Dievu. Dievas yra Jis, su kuriuo galima kalbėti.
 • Dievas sukūrė visą visatą – jis pats yra aukščiau visatos.
 • Kiekvienas žmogus yra unikalus Dievo paveikslas. Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra Dievo dovana.
 • „Gyvenimo jėga“ nėra jėga, kylanti iš gamtos, tačiau tai jėga, kiekvieną akimirką dovanojama Dievo Kūrėjo.
 • Galutinis žmogaus tikslas yra amžinas meilės dialogas su Dievu ir visais žmonėmis.
 • Galutinė kančios priežastis sutrikęs santykis tarp žmogaus ir Dievo, žmonių (nuodėmės).
 • Išsigelbėjimą dovanoja Dievas, tai yra gryna malonė. Ją sudaro atstatytas ryšys ir draugystė tarp Dievo ir žmogaus.
 • Gyvenimas šiame pasaulyje duotas vieną kartą. Jis daugiau nepasikartos. Krikščionis tiki kūno iš numirusiųjų prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu tarpe šventųjų.
 • Pakrikštytas žmogus iš principo jau pasiekęs tikslą. Jis nebeturi ieškoti kito išgelbėjimo kelio, nes jis jau saugus. Tačiau visą gyvenimas jis mėgins mokytis geriau pažinti ir mylėti Kristų, savo Išganytoją.
 • Yra viena absoliuti tiesa – ir tą tiesą galima pažinti. Jėzus Kristus yra vienintelis kelias pas Tėvą.

Krikščioniško tikėjimo ir ezoterinio mąstymo esminiai dalykai yra nesuderinami.

Kodėl ezoterinė mąstysena paplito taip pat ir tarp krikščionių?

Ezoterinis pasaulėvaizdis būna retai mokomas atvirai. Pirmiausia jis iškyla visai netiesiogiai per   įvairius kasdienius veiksmus ar sąvokas. Tokios praktikos su laiku gali pakišti mąstymo būdą, kuriuo jos iš tiesų grindžiamos. Dėl šios srities pasiūlymų gausos šiandienos visuomenėje išplito toks bendras jausmas ir atmosfera, kad daugelis į tai įsitraukė to net nepastebėję. Tokiu būdu ezoterikos idėjos lėtai išplito ir šiandien žmonėms daro įtaką. Daugelis žmonių ezoterikos idėjas priėmė į savo pasaulėvaizdį, tų idėjų taip ir neatpažinę.

Ką galima daryti?

Kadangi dauguma krikščionių yra stipriai pasimetę, tikintieji turėtų:

 • Neplaukti pasroviui su pasaulėžiūrų madomis, tačiau jas kritiškai tirti.
 • Pasitelkus sveiką protą iškelti aikštėn nelogiškus dalykus.
 • Naujai atrasti ir pagilinti žinias apie nuosavus krikščioniškus turtus.
 • Stiprinti krikščionišką identitetą.
 • Drąsiai pripažinti kitiems savo tikėjimą ir jį išpažinti.
 • Ugdyti supratingumą ieškančiųjų atžvilgiu ir pasiūlyti atsakymus iš krikščionybės požiūrio.
 • Kasdien naujai susitikti su gyvybinguoju Dievu atliekant įprastines tikėjimo praktikas, priimti Sakramentų malonę ir laikytis Dievo Žodžio.

Augustinas, susidūręs su krikščionis provokuojančiais kitatikiais, dar prieš 1500 metų yra parašęs:

Nes visko, kas priklauso katalikiškam tikėjimui, laikomasi dar atidžiau, dar aiškiau suprantama ir atkakliau išreiškiama, meldžiamasi, kai dėl suktų eretikų visu tuo suabejojama ir prieš juos ginamasi, tad jų iškelti klausimai tampa mokymosi priežastimi“.(De civitate Dei, XVI, 2)

Scroll to Top
Skip to content