Teorinės ir praktinės įžvalgos

Kun. dr. Sandro Carbone. Demonų vardai Senajame Testamente

Kun. dr. Sandro Carbone Su nuorodomis į ekstratestamentinę ir midrash literatūrą 1. VELNIAS PRADŽIOS KNYGOS PASAKOJIME Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys (Gyvatė) (Pr 3, 1): senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė (Apr 12, 9)[1]. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahàsh, šiuo …

Kun. dr. Sandro Carbone. Demonų vardai Senajame Testamente Skaityti daugiau »

Pagal Jacques Philippe. Kaip išsaugoti širdies ramybę

(Pagal Jacques Philippe „Širdies ramybė“) Mes visi gyvename daugybės rūpesčių, nerimo, baimių sūkuryje. Širdies ramybė yra mūsų ieškojimo tikslas. Norint įgyti ir išsaugoti ramybę, reikia nueiti su Jėzumi tam tikrą kelionę. „Be manęs jūs negalite nieko nuveikti“. Tik Jėzus yra tikroji ramybė. Jeigu atrandame Jį, Jo ramybė „gyvens mūsų širdyse“. Gyvenimo išbandymai yra ne tik normalus …

Pagal Jacques Philippe. Kaip išsaugoti širdies ramybę Skaityti daugiau »

Kun., habil. dr. Aleksandras Posackis SJ. Homeopatija- įsipainiojimas į magiją

Kun., habil. dr. Aleksandras Posackis SJ Už pseudomokslo sklaidą dažniausiai atsakinga žiniasklaida, kurią motyvuoja ne meilė tiesai ar intelektualinis sąžiningumas, bet sensacija ir komercinis akstinas. Vis dėlto pseudomokslo garsinimas gali būti susijęs su paprasčiausiu neišmanymu ar netgi įsitikinimu, kad kalbama apie naujus, sensacingus mokslinius atradimus. Tokiame kontekste 2008 m. balandžio 4 d. Lenkijos Aukščiausiosios gydytojų …

Kun., habil. dr. Aleksandras Posackis SJ. Homeopatija- įsipainiojimas į magiją Skaityti daugiau »

T. Dr. Clemens Pilar Cop. Religijos ekvivalentai medicinoje remiantis homeopatijos pavyzdžiu

T. Dr. Clemens Pilar Cop T. Dr. Clemens Pilar Cop gimė 1961 m. Vienoje, jaunystę ir vaikystę praleido Kirchdorf’e prie Krems’o upės aukštutinėje Austrijoje. 1981-1984 m. studijavo mediciną, 1984 m. įstojo į kalazantiečių ordiną. 1989 m. Vienoje įšventintas kunigu. 1989-1991 m. dirbo Vienos arkivyskupijos katalikų tikėjimo informacijos sielovadininku, 1990-2002 m. kalazantiečių klierikų magistru, 1999-2002 m. kalazantiečių …

T. Dr. Clemens Pilar Cop. Religijos ekvivalentai medicinoje remiantis homeopatijos pavyzdžiu Skaityti daugiau »

Kun. dr. Ivan Grigis. Teisė į egzorcizmą turi būti ginama

Kun. dr. Ivan Grigis Mūsų bendruomenėse gana nelengva kalbėti apie tikinčiųjų teises. Atrodo, kad tas žodis net nėra būtinas bendruomenėje, kurios aukščiausiasis įstatymas yra meilė, arba Kanonų teisės Kodekso žodžiais, in Ecclesia suprema lex salus animarum [Bažnyčioje aukščiausiasis įstatymas yra sielų išganymas]. Tad koks yra tada Bažnytinės teisės tikslas? „Bažnytinės teisės tikslas yra dvejopas: saugoti …

Kun. dr. Ivan Grigis. Teisė į egzorcizmą turi būti ginama Skaityti daugiau »

Kun. Gintaras Blužas OFS. Piktosios dvasios veikimas

Kun. Gintaras Blužas OFS Kiekvienas žmogus yra pašauktas bendrystei su Dievu. Kiekvieno mūsų tikslas yra Dievas ir kiekvieno mūsų gyvenimo kelionė yra kelionė Dievop. Tačiau yra „tasai“, kuri trukdo keliauti ta kryptimi, kurion esame pašaukti. Tas „tasai“ yra blogio dvasia, arba Šėtonas, Piktasis, Velnias, Gundytojas (įvairiai jį galima pavadinti). Šio straipsnelio tikslas yra padėti bent …

Kun. Gintaras Blužas OFS. Piktosios dvasios veikimas Skaityti daugiau »

Velasio De Paolis CS. Egzorcistas – kunigas, veikiantis „IN PERSONA CHRISTI”

Velasio De Paolis CS 1. Krikščioniškoji kunigystė, nors iš pirmo žvilgsnio, atrodo, turi ryšį su kunigyste pagonių pasaulyje, iš tikrųjų yra visiškai originali. Taip pat ir žydų kunigystės atžvilgiu. Originalumas slypi tame, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, o jo kunigystės pagrindas yra jo įsikūnijimo, kančios mirties ir garbingo prisikėlimo slėpinys. Be to, …

Velasio De Paolis CS. Egzorcistas – kunigas, veikiantis „IN PERSONA CHRISTI” Skaityti daugiau »

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Egzorcizmas kasdienybėje

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM Mk 1, 21-28 Vienas iš pirmųjų veiksmų, kuriuos Jėzus atlieka iš karto po Krikšto Jordane, yra piktosios dvasios išvarymas iš žmogaus Kafarnaumo sinagogoje: „Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo …

Kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Egzorcizmas kasdienybėje Skaityti daugiau »

Scroll to Top Skip to content