T. Dr. Clemens Pilar Cop. Religijos ekvivalentai medicinoje remiantis homeopatijos pavyzdžiu

T. Dr. Clemens Pilar Cop T. Dr. Clemens Pilar Cop gimė 1961 m. Vienoje, jaunystę ir vaikystę praleido Kirchdorf’e prie Krems’o upės aukštutinėje Austrijoje. 1981-1984 m. studijavo mediciną, 1984 m. įstojo į kalazantiečių ordiną. 1989 m. Vienoje įšventintas kunigu. 1989-1991 m. dirbo Vienos arkivyskupijos katalikų tikėjimo informacijos sielovadininku, 1990-2002 m. kalazantiečių klierikų magistru, 1999-2002 m. kalazantiečių … Tęskite T. Dr. Clemens Pilar Cop. Religijos ekvivalentai medicinoje remiantis homeopatijos pavyzdžiu skaitymą