Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.
293 įrašai(-ų).
Ramute parašė: 2020 18 vasario 20:00
Garbė Jėzui Kristui.

Man patinka Valtortos evangelija, aš ją suprantu. Kokia Jūsų nuomonė apie ją? Ar joje yra kas nors netinkamo, ko aš nepastebiu? Ar galima ja tikėti?

Ačiū.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

dėkoju už klausimą.

Atsakymas būtų toks: jau pačiame Jūsų supratime apie Valtortos knygą slypi didžiulis pavojus, kadangi Bažnyčios yra autentiškomis patvirtintos tik keturios evangelijos, kurios tikrai yra Dievo apreikštos.

Pavadinti Valtortos veikalą evangelija – reiškia kvestionuoti patį Apreiškimą ir pastatyti Valtortos kūrinį į evangelijos vietą, tarsi Dievo žodžiui dar ko nors trūktų. Taigi, iš karto patenkame į ereziją. Kad ir koks įspūdingas bebūtų Valtortos aprašymas, jokiu būdu jam negalima suteikti antgamtiškumo statuso, jį galima skaityti tik kaip romaną. Tai viena.

Bažnyčia savo laiku buvo Valtortos veikalą uždraudusi, ir tas draudimas nepanaikintas, nors ir labai kai kam to norėtųsi. Bažnyčia šią knygą buvo įtraukusi į draudžiamų skaityti knygų sąrašą, kadangi žmonės yra klaidinami: Valtortos veikalas atrodo tarsi tikslesnis už Evangelijas, o tai jau nesąmonė, visiškai šėtoniškas žingsnis, nes tokiu būdu suabejojama visu Jėzaus Apreiškimo autoritetu.

Be to, viskas, kas reikalinga mūsų išganymui, yra pilnai pateikta Evangelijose, Apaštalų darbuose, Laiškuose ir Apreiškimo knygoje, be to, autentiškai bei autoritetingai skelbiama Bažnyčios mokyme. Visi kiti apreiškimai, kaip sako apaštalas Paulius, ateina iš piktojo.

Dievo palaimos,
kun. Arnoldas Valkauskas
Alina parašė: 2020 18 vasario 09:02
GJK,

Noriu paklausti apie homeopatiją: ar krikščionis gali eiti gydytis pas homeopatą ?
Atsakė: Administracija
Sveiki,

apie krikščionišką požiūrį į homeopatiją galite paskaityti šiuose straipsniuose:
https://www.egzorcistas.lt/homeopatija-isipainiojimas-i-magija/
https://www.egzorcistas.lt/homeopatija/
https://www.egzorcistas.lt/religijos-ekvivalentai-medicinoje-remiantis-homeopatijos-pavyzdziu/
https://www.egzorcistas.lt/kun-arnoldas-valkauskas-zadama-viltis-be-kristaus/

Dievo palaimos!

Pagarbiai
Sekretoriatas
Irena parašė: 2020 11 vasario 20:36
Garbė Jėzui Kristui,
Ar krikščionis gali skaityti Tatjanos Nikolajevnos knygas ,,Išminties Žodis.Valdovų laiškai"?Ar tai neprieštarauja katalikų tikėjimui?
Knygos redakcija rašo : Knygos ,,Išminties Žodis"- tai Išminties Valdovų,Didžiųjų žmonijos Mokytojų Laiškai žmonijai,perduoti per Tatjaną Nikolajevną Mikušiną. Knygose išdėstytas naujas filosofinis-etinis Mokymas,atskleidžiantis Senųjų Žinių Išmintį šiuolaikine kalba. Mokymą priėmė T.N.Mikušina 2005-2015m.,o atskiri Laiškai ateina į mūsų pasaulį ir dabar.
Ačiū už atsakymą.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

be jokios abejonės tokie „apreiškimai“ prieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui ir apskritai krikščionybės esmei, nes nėra ir negali būti jokių kitų dvasinių autoritetų šalia Jėzaus Kristaus. Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras Žmogus, ir bet koks bandymas remtis kitais „apšviestais“ autoritetais jau yra erezija, ezoterika, arba pagonybė. Tai I-ojo Dievo įsakymo „Neturėk kitų dievų“ pažeidimas, kitaip tariant, labai sunki nuodėmė.

Dievo palaimos,
kun. Arnoldas Valkauskas
Scroll to Top Skip to content