Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.
292 įrašai(-ų).
Ieva parašė: 2020 26 birželio 14:22
Garbė Jėzui Kristui!
Svetainėje rašoma, kad klausimyno negalima siųsti, skelbti. Ar čia turima omenyje jau tik užpildytą klausimyną? Ar galiu rekomenduoti konkrečiam asmeniui tą klausimyną persiskaityti arba nusiųsti nuorodą į klausimyną, jei manau, kad tai gali būti tam žmogui naudinga?
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

Klausimynas tam ir yra, kad žmonės pagal jį pasitikrintų, ar neklysta tikėjimo praktikavime. Jį tikrai galima rekomenduoti kitiems. Nesiunčiamas tik užpildytas klausimynas.

Pagarbiai
Sekretoriatas
Vygandas parašė: 2020 21 vasario 02:50
Garbė Jėzui Kristui.

Norėčiau sužinoti, kas yra Ygor Grosman iš Izraelio – Dievo liudytojas ar apsišaukėlis.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

Jeigu turite galvoje Igor Grossman, tai faktas, kad jis tikrai neatstovauja Katalikų Bažnyčiai. Kam atstovauja ir kokius interesus – neaišku. Gal kokiai protestantiškai bendruomenei. Katalikams tikrai neverta gilintis.

Dievo palaimos.
Kun. Arnoldas Valkauskas
Ramute parašė: 2020 18 vasario 20:00
Garbė Jėzui Kristui.

Man patinka Valtortos evangelija, aš ją suprantu. Kokia Jūsų nuomonė apie ją? Ar joje yra kas nors netinkamo, ko aš nepastebiu? Ar galima ja tikėti?

Ačiū.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

dėkoju už klausimą.

Atsakymas būtų toks: jau pačiame Jūsų supratime apie Valtortos knygą slypi didžiulis pavojus, kadangi Bažnyčios yra autentiškomis patvirtintos tik keturios evangelijos, kurios tikrai yra Dievo apreikštos.

Pavadinti Valtortos veikalą evangelija – reiškia kvestionuoti patį Apreiškimą ir pastatyti Valtortos kūrinį į evangelijos vietą, tarsi Dievo žodžiui dar ko nors trūktų. Taigi, iš karto patenkame į ereziją. Kad ir koks įspūdingas bebūtų Valtortos aprašymas, jokiu būdu jam negalima suteikti antgamtiškumo statuso, jį galima skaityti tik kaip romaną. Tai viena.

Bažnyčia savo laiku buvo Valtortos veikalą uždraudusi, ir tas draudimas nepanaikintas, nors ir labai kai kam to norėtųsi. Bažnyčia šią knygą buvo įtraukusi į draudžiamų skaityti knygų sąrašą, kadangi žmonės yra klaidinami: Valtortos veikalas atrodo tarsi tikslesnis už Evangelijas, o tai jau nesąmonė, visiškai šėtoniškas žingsnis, nes tokiu būdu suabejojama visu Jėzaus Apreiškimo autoritetu.

Be to, viskas, kas reikalinga mūsų išganymui, yra pilnai pateikta Evangelijose, Apaštalų darbuose, Laiškuose ir Apreiškimo knygoje, be to, autentiškai bei autoritetingai skelbiama Bažnyčios mokyme. Visi kiti apreiškimai, kaip sako apaštalas Paulius, ateina iš piktojo.

Dievo palaimos,
kun. Arnoldas Valkauskas
Scroll to Top Skip to content