Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę redaguoti, ištrinti arba nepublikuoti įrašų.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę redaguoti, ištrinti arba nepublikuoti įrašų.
282 įrašai(-ų).
Maryte parašė 2020 sausio 25   19:06:
Garbe Jėzui Kristui!
Ar gali tikintis žmogus, einantis į bažnyčią, užsiimti atkalbėjimu nuo rožės?
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

bet koks užkalbėjimas yra raganavimo arba šamanizmo atmaina ir yra blogis.

Rožė yra virusinė liga, kuri turi būti gydoma. Arba reikia prašyti išgydymo užtarimo maldoje, bet jokiu būdu ne užkalbėjimo, nes užkalbėjime, be jokios abejonės, veikia piktoji dvasia. Užkalbantis žmogus, pats to gal net ir nežinodamas, yra piktosios dvasios įrankis, nepaisant to, kad jis lanko bažnyčią.

Dievo palaimos,
kun. Arnoldas Valkauskas
Justina parašė 2020 sausio 21   18:54:
Garbė Jėzui Kristui!
Ar pajausti kad šalia tavęs veikia Šventoji Dvasia ir jausti kaip ji veikia yra stebuklas ar tai žmogaus išmislai ir laki vaizduotė , įsivaizdavimas?Ar tai įprasta jausti krikščionims tikintiems?Ar galima tai jausti?Dėkoju už atsakymą.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

Tikėjimo malonės apšviestas protas mums liudija, jog be Šventosios Dvasios pagalbos neįmanoma suprasti Jėzaus, kuris sakė: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę“ (Jn 16, 12 – 13). Šventoji Dvasia ne tik mokydama apie Kristų apšviečia mūsų protus, bet taip pat į mūsų širdis įlieja Dievo meilę (Rom 5, 5). Kai mūsų širdys užsidega meile Dievui, kaip tai įvyko, pavyzdžiui, Emauso mokiniams (Lk 24, 32), tada savyje galime jausti ir tam tikrą vidinio džiaugsmo emocijų proveržį.

Nors ne jausmais vadovaujamės paklusdami Dievo Dvasios veikimui bei vedimui, o proto sprendimais bei valios veikla, bet jausmai – svarbi mūsų žmogiškumo dalis. Malonės sukilninti jausmai liudija apie mūsų vidinę darną su Dievu, artimu ir savimi pačiu. Įžvalgiai rašė F. V. Faberis: „Gili teologija – geriausias pamaldumo kuras; ji nesunkiai užsižiebia, o kartą uždegta ilgai liepsnoja“. Taigi degančios Dievo meile širdies karštis pasireiškia per gilius jausmus.

Vienas rašytojas pastebėjo: „Saugokitės ir nepamaldžios teologijos (proto be širdies), ir neteologiško pamaldumo (širdies be proto). Tegul protas ir valia valdo emocijas, bet leiskime joms laisvai lietis, kai Šventoji Dvasia Jėzaus tiesos degtuku uždega mūsų širdis...

Kun. Vytenis Vaškelis
Pranas parašė 2020 sausio 19   18:59:
Labas vakaras,
Norėčiau sužinoti, kas toks yra Nigerijos "pranašas" TB Joshua. Lietuvoje plinta jo sekėjų grupė vadovaujama tokios kompanijos- Dangaus karalystės misija. Jų filialai jau yra Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje jų centras. Kas tai per veikėjai?
Atsakė: Administracija
Sveiki,

Dėl vadinamo Nigerijos "pranašo", tai tikrai jis joks pranašas. Geriausiu atveju apsišaukėlis aferistas pinigams išvilioti. Bet gali būti ir blogiau: gali būti šamanizmo, woodoo ar panašios krypties atstovas. Tai, kad taria Jėzaus vardą, - joks jo krikščioniškumo įrodymas: paskutiniais laikais pasklis daug netikrų pranašų. Jo maldos formoje ir pačioje veikloje krikščionybės nėra nė ženklo. Tai visiškai aišku ir akivaizdu.

Kun. Arnoldas Valkauskas
Scroll to Top Skip to content