Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę redaguoti, ištrinti arba nepublikuoti įrašų.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę redaguoti, ištrinti arba nepublikuoti įrašų.
264 įrašai(-ų).
Brigita parašė 2019 balandžio 21   16:26:
Garbe Jezui Kristui,
Noriu paklausti del apreiskimo Sv. Faustinai. Buvo mineta,kad isganymui reikalingas apreiskimas buvo duotas apastalui Jonui,kad daugiau jokie apreiskimai katalikams negalioja. Bet ne viena apreiskima po Jono baznycia pripazino. Daugelis Sventuju mate vaizdinius,todel itikejo. Kaip atskirti,ar vaizdiniai dvasiu ,ar is Dievo?
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

vienintelis Dievo apreiškimas (viešasis), skirtas visiems žmonėms, yra baigtas su Kristumi ir su Jo pateiktu liudijimu Naujajame Testamente. Bažnyčiai yra patikėtas autentiškas apreikštojo Dievo žodžio aiškinimas. „Katalikų Bažnyčios katekizmas“ aiškiai sako: Nors Apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas; krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį (KBK, 66, p.29). Viešpats Jėzus atsisveikinime su savo mokiniais kalba apie laipsnišką Apreiškimo turinio išaiškinimą: Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs (Jn 16, 12-14).

Taigi šiame kontekste galime geriau suprasti, kas yra privatus apreiškimas. Tai - vizijos ir apreiškimai, įvykę po Naujojo Testamento. KBK rašo: Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų „privačių“ apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti... Jie turi ne „pagerinti“ ar „papildyti“ galutinį Kristaus Apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį vis pilniau išgyventi“ (KBK, 67, p.29). Popiežius Benediktas XIV XVIII amžiuje formaliai nustatė privačių apreiškimų statusą, patvirtindamas du aiškius principus: a) leidimas, kurį suteikia Bažnyčia, yra patvirtinimas, kai apreiškimas yra žinomas ir naudingas tikinčiųjų dvasiniam augimui; b) privačiam apreiškimui negali būti duotas katalikų tikėjimo pritarimas, bet tiktai žmogiškas pritarimas.

Viešajame apreiškime pats Dievas žmogaus žodžiais, tarpininkaujant gyvai bendruomenei Bažnyčiai, kalba žmonėms ypatingai per Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Tikėjimas į Dievą ir Jo Žodį skiriasi nuo bet kokio kito tikėjimo, pasitikėjimo ar žmogiškos nuomonės. Tai yra aiškumas, ant kurio statome savo gyvenimą ir kuriuo pasitikėsime iki paskutinio atodūsio...

Privatus apreiškimas turi padėti šiam tikėjimui ir gali būti kaip tikėtinas, jeigu nukreipia ir nurodo į viešą apreiškimą. Privatus apreiškimas yra skirtas vienai sielai arba atitinkamam sielų skaičiui (viešas apreiškimas skirtas visai žmonijai). Beje, KBK mus įspėja: „Krikščionių tikėjimas negali priimti tų „apreiškimų“, kurie bando viršyti ar taisyti Kristaus užbaigtąjį Apreiškimą. To esti kai kuriose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais „apreiškimais“ (KBK, 67, p.29).

Katalikų mistikės ses. šv. Faustinos Kovalskos iš Viešpaties gauti privataus pobūdžio apreiškimai, užrašyti Dienoraštyje, yra pripažintas krikščioniškos kultūros dokumentas. Jo objektas yra Dievo Gailestingumo kultas, išplitęs katalikiškame pasaulyje... Tik dėl šv. Faustinai suteiktų apreiškimų, 2000 m. popiežius Jonas Paulius II Atvelykio sekmadieniui suteikė ir Dievo Gailestingumo šventės statusą.

Kun. Vytenis Vaškelis
parašė 2019 balandžio 16   00:17:
Labas vakaras,

Grynai teorinis klausimas pamąstymui. Ar žmogus, kuris yra apsėstas, arba patiria stiprius varginimus, sudarydamas bažnytinę santuoką laikomas asmeniu, kuris turi laisvą valią? Ar tokiomis aplinkybėmis piktosios dvasios įtaka pajėgi nustelbti, užgožti sakramento, gaunamo iš Dievo rankų, palaiminimą kaip realų, Dievo akivaizdoje tvarkingai atliktą ir teisų veiksmą?
Atsakė: Administracija
Sveiki,

Žmogus yra laisvas pasirinkti ir patirti sakramentų malones, nes tai Dievo veikimas, kurio nesustabdo piktoji dvasia. Tai galioja visiems sakramentams. Juk, pavyzdžiui, žmogus, kurį vargina piktoji dvasia, eina išpažinties, ir ji yra galiojanti ir veiksminga. Tad sakramentai yra veikiantys savyje. O žmogaus valia niekada nėra sunaikinama, net sunkiausio apsėdimo atveju.

Kun. Virgilijus Poškus
I.A parašė 2019 balandžio 7   10:03:
Laba diena,
draugė dėl sveikatos problemų pasiūlė kreiptis pas homeopatą. Paskambinus jam išgirdau daug ligų apie kurias žinojau ir ne. Pasiūlė gerti žirnelius. Bet iki šiol vis galvoju iš kur homeopatas gali tiek žinoti apie mano sveikatos problemas. Ar homeopatija priskiriama prie magijos ir pan...
Ačiū už atsakymą.
Atsakė: Administracija
Sveiki,
apie krikščionišką požiūrį į homeopatiją galite paskaityti šiuose straipsniuose:
https://www.egzorcistas.lt/homeopatija-isipainiojimas-i-magija/
https://www.egzorcistas.lt/homeopatija/
https://www.egzorcistas.lt/religijos-ekvivalentai-medicinoje-remiantis-homeopatijos-pavyzdziu/
https://www.egzorcistas.lt/kun-arnoldas-valkauskas-zadama-viltis-be-kristaus/

Dievo palaimos!

Pagarbiai,
Sekretoriatas
Scroll to Top Skip to content