Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę įrašus redaguoti arba jų neskelbti.
304 įrašai(-ų).
Onutė parašė: 2012-12-28 21:14
Laba diena,
Ar priimtina, kad tikybos mokytoja pamokos metu moko (ji pati demonstravo, mokiniai buvo raginami kartoti) jogos pratimų?
Kaip elgtis, jei tai kartotųsi?
Ačiū!
Atsakė: Administracija
Joga – tai religija, ji nesutampa su mūsų Katalikų Bažnyčios mokymu, dėl to tikybos mokytoja negali mokyti Jogos dalykų. Šioje situacijoje jos klausyti nereikia, bet apie tai geriau pranešti tos parapijos klebonui, kad jis su ja pasikalbėtų.

Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas
kun. Sigitas Bitkauskas.

Joga yra "religinis išganymo kelias induistinėje pasaulėžiūroje", todėl krikščionis ja naudotis negali, antraip pažeistų I-ąjį Dievo įsakymą. Jogos praktikavimas sukelia realią grėsmę, kadangi vienas jogos tikslų yra santykis su dvasių pasauliu – tad yra galimybė tapti įtakotam piktųjų dvasių, arba, kalbant paprasčiau, varginamu ar apsėstu. Tikybos mokytojos elgesys propaguojant jogą yra mažų mažiausiai nesusipratimas ir ją būtina griežtai perspėti. Jei prieštarautų ir toliau propaguotų netikusias idėjas, būtina pranešti parapijos klebonui bei katechetinio centro vadovams, kadangi jie atsakingi už savo parapijos ar teritorijos tikybos mokytojų darbo kokybę. Jei ir tai nepadėtų, būtina pranešti vietos vyskupui.

Papildomos informacijos galima rasti šiuo adresu: http://www.egzorcistas.lt/joga/. Taip pat siūlome perskaityti Popiežiškosios kultūros tarybos dokumentą "Jėzus Kristus – gyvojo vandens nešėjas".

Kun. egzorcistas
Arnoldas Valkauskas
Scroll to Top
Skip to content