Klausimai – atsakymai

Čia galite užduoti Jums rūpimus klausimus.
Jeigu atsakymą norite gauti asmeniškai, būtinai tai nurodykite!
El. pašto adresas reikalingas tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimą asmeniškai.
Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę redaguoti, ištrinti arba nepublikuoti įrašų.

Naujas įrašas

 
 
 
 
 
 
 
Laukai pažymėti * yra privalomi.
Jūsų įrašai paskelbiami tik tada, kai juos peržvelgia Administracija!
Administracija pasilieka teisę redaguoti, ištrinti arba nepublikuoti įrašų.
262 įrašai(-ų).
Greta parašė 2019 birželio 10   23:02:
+GJK
Pilates makšta ir kalanetika: ar - tai paprasčiausios mankštos, ar mankštos su dvasine potekste?
Ačiū
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

kalbant apie Pilateso mankštos naudojimą krikščionims, būtina pažymėti kelis dalykus, kurie gali byloti apie šioje praktikoje galimai slypinčius dvasinius pavojus. Kaip nurodo įvairūs šaltiniai, Pilateso mankštoje yra rytietiškų praktikų (tai či, jogos ir kt.) elementų, taipogi kalbama apie fizinių pratimų įtaką dvasiai. Kokiu lygmeniu apie tai kalbėjo pats Pilatesas, nėra taip lengva atsakyti, todėl Pilateso mankštos ir dvasinio gyvenimo bei dvasinių pavojų sąsajos turi būti kur kas nuodugniau ištirtos, nei mes galime vertinti šiuo metu.

Paties Pilateso reabilitacijų ir mankštų kūrimo istorija bei praktika nėra vienalytė: pradėjus nuo reabilitacinių įrenginių bei mankštų buvo nueita iki Rytų įtakotos Kontrologijos (Pilateso veikalas Contrology) mokymo. Ypatingai verčia suklusti teiginys, jog fiziniai pratimai daro įtaką dvasiai: čia akivaizdžiai atsiveria galimybė tiek ezoteriniam mokymui, tiek ezoteriniam mąstymui. Tad krikščionims reikia būti ypač atidiems ir atsargiems renkantis Pilateso vardu vadinamas mankštas. Šiuo metu esame tyrinėjimo ir analizės stadijoje.

Kun. Arnoldas Valkauskas
Marius parašė 2019 birželio 9   10:31:
GJK, turiu klausimą dėl kremuoto žmogaus pelenų išbarstymo pvz. Į vandenį. Pirma, kas tame yra negerai, antra, kaip melstis už išbarstytąjį ir už barstymo iniciatorius?
Atsakė: Administracija
GJK!

Už išbarstytąjį tinka visos maldos už mirusius, o už iniciatorius - maldos prašant jiems Dievo šviesos ir pažinimo. Atsakymą, kodėl kremavimas yra negerai, siūlyčiau skaityti čia: https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/tikejimo-mok/2016-08-15_instrukcija-ad-resurgendum-cum-christo

Kun. Virgilijus Poškus
Petras parašė 2019 gegužės 13   15:16:
Laba diena,
ar yra kokia bažnyčios vedama apsėdimų statistika Lietuvoje ? Kuriose miestuose ar rajonuose apsėdimų ir kitų įvykių daugiausia ? Kokio tipo iškvietimus bei kaip dažnai gauna egzorcistai Lietuvoje. Visa turima statistika būtų įdomi. Ačiū.
Atsakė: Administracija
Sveiki,

tokia statistika nėra vedama.

Pagarbiai
Sekretoriatas
Juozas. parašė 2019 gegužės 10   09:14:
Garbė Jėzui Kristui. Kiek skirtingų rūšių angelų yra sukūręs Dievas (mintyje neturiu pareigybių, išminties lygių, laipsnių ir t.t. Mintyje turiu tik atskiras rūšis)? Ir kurios rūšys tapo velniais? Ačiū. Su pagarba - Juozas.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

Šv. Raštas ir krikščioniškoji Tradicija nepateikia atsakymo apie angelų suskirstymą ir kurie angelai iš įvairių hierarchinių laipsnių tapo demonais.
Tai yra žinoma tik Viešpačiui Kūrėjui.

Kun. Kęstutis Dailydė
Brigita parašė 2019 balandžio 21   16:26:
Garbe Jezui Kristui,
Noriu paklausti del apreiskimo Sv. Faustinai. Buvo mineta,kad isganymui reikalingas apreiskimas buvo duotas apastalui Jonui,kad daugiau jokie apreiskimai katalikams negalioja. Bet ne viena apreiskima po Jono baznycia pripazino. Daugelis Sventuju mate vaizdinius,todel itikejo. Kaip atskirti,ar vaizdiniai dvasiu ,ar is Dievo?
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui,

vienintelis Dievo apreiškimas (viešasis), skirtas visiems žmonėms, yra baigtas su Kristumi ir su Jo pateiktu liudijimu Naujajame Testamente. Bažnyčiai yra patikėtas autentiškas apreikštojo Dievo žodžio aiškinimas. „Katalikų Bažnyčios katekizmas“ aiškiai sako: Nors Apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas; krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį (KBK, 66, p.29). Viešpats Jėzus atsisveikinime su savo mokiniais kalba apie laipsnišką Apreiškimo turinio išaiškinimą: Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs (Jn 16, 12-14).

Taigi šiame kontekste galime geriau suprasti, kas yra privatus apreiškimas. Tai - vizijos ir apreiškimai, įvykę po Naujojo Testamento. KBK rašo: Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų „privačių“ apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti... Jie turi ne „pagerinti“ ar „papildyti“ galutinį Kristaus Apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį vis pilniau išgyventi“ (KBK, 67, p.29). Popiežius Benediktas XIV XVIII amžiuje formaliai nustatė privačių apreiškimų statusą, patvirtindamas du aiškius principus: a) leidimas, kurį suteikia Bažnyčia, yra patvirtinimas, kai apreiškimas yra žinomas ir naudingas tikinčiųjų dvasiniam augimui; b) privačiam apreiškimui negali būti duotas katalikų tikėjimo pritarimas, bet tiktai žmogiškas pritarimas.

Viešajame apreiškime pats Dievas žmogaus žodžiais, tarpininkaujant gyvai bendruomenei Bažnyčiai, kalba žmonėms ypatingai per Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Tikėjimas į Dievą ir Jo Žodį skiriasi nuo bet kokio kito tikėjimo, pasitikėjimo ar žmogiškos nuomonės. Tai yra aiškumas, ant kurio statome savo gyvenimą ir kuriuo pasitikėsime iki paskutinio atodūsio...

Privatus apreiškimas turi padėti šiam tikėjimui ir gali būti kaip tikėtinas, jeigu nukreipia ir nurodo į viešą apreiškimą. Privatus apreiškimas yra skirtas vienai sielai arba atitinkamam sielų skaičiui (viešas apreiškimas skirtas visai žmonijai). Beje, KBK mus įspėja: „Krikščionių tikėjimas negali priimti tų „apreiškimų“, kurie bando viršyti ar taisyti Kristaus užbaigtąjį Apreiškimą. To esti kai kuriose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais „apreiškimais“ (KBK, 67, p.29).

Katalikų mistikės ses. šv. Faustinos Kovalskos iš Viešpaties gauti privataus pobūdžio apreiškimai, užrašyti Dienoraštyje, yra pripažintas krikščioniškos kultūros dokumentas. Jo objektas yra Dievo Gailestingumo kultas, išplitęs katalikiškame pasaulyje... Tik dėl šv. Faustinai suteiktų apreiškimų, 2000 m. popiežius Jonas Paulius II Atvelykio sekmadieniui suteikė ir Dievo Gailestingumo šventės statusą.

Kun. Vytenis Vaškelis
parašė 2019 balandžio 16   00:17:
Labas vakaras,

Grynai teorinis klausimas pamąstymui. Ar žmogus, kuris yra apsėstas, arba patiria stiprius varginimus, sudarydamas bažnytinę santuoką laikomas asmeniu, kuris turi laisvą valią? Ar tokiomis aplinkybėmis piktosios dvasios įtaka pajėgi nustelbti, užgožti sakramento, gaunamo iš Dievo rankų, palaiminimą kaip realų, Dievo akivaizdoje tvarkingai atliktą ir teisų veiksmą?
Atsakė: Administracija
Sveiki,

Žmogus yra laisvas pasirinkti ir patirti sakramentų malones, nes tai Dievo veikimas, kurio nesustabdo piktoji dvasia. Tai galioja visiems sakramentams. Juk, pavyzdžiui, žmogus, kurį vargina piktoji dvasia, eina išpažinties, ir ji yra galiojanti ir veiksminga. Tad sakramentai yra veikiantys savyje. O žmogaus valia niekada nėra sunaikinama, net sunkiausio apsėdimo atveju.

Kun. Virgilijus Poškus
I.A parašė 2019 balandžio 7   10:03:
Laba diena,
draugė dėl sveikatos problemų pasiūlė kreiptis pas homeopatą. Paskambinus jam išgirdau daug ligų apie kurias žinojau ir ne. Pasiūlė gerti žirnelius. Bet iki šiol vis galvoju iš kur homeopatas gali tiek žinoti apie mano sveikatos problemas. Ar homeopatija priskiriama prie magijos ir pan...
Ačiū už atsakymą.
Atsakė: Administracija
Sveiki,
apie krikščionišką požiūrį į homeopatiją galite paskaityti šiuose straipsniuose:
https://www.egzorcistas.lt/homeopatija-isipainiojimas-i-magija/
https://www.egzorcistas.lt/homeopatija/
https://www.egzorcistas.lt/religijos-ekvivalentai-medicinoje-remiantis-homeopatijos-pavyzdziu/
https://www.egzorcistas.lt/kun-arnoldas-valkauskas-zadama-viltis-be-kristaus/

Dievo palaimos!

Pagarbiai,
Sekretoriatas
anonimas parašė 2019 balandžio 7   02:13:
Labas vakaras,

būtų įdomu sužinoti, ar tais atvejais, kada žmogus yra apsėstas, jis būtinai ir be jokių išimčių negali būti bažnyčioje, dalyvauti šventose mišiose, blogai jaustis prie šventų ir su religija susijusių daiktų? Ar įmanoma, kad apsėstasis lankytųsi mišiose, ne kartą nueitų ar du, bet dažniau, ir jam nepasireikštų jokios manifestacijos, tiesiog kaip eilinis kitas žmogus, kuris neina komunijos, netalieka išpažinties, bet tiesiog fiziškai yra bažnyčioje mišių metu?
Ir taip pat iškyla toks klausimas, kur yra ta riba, nuo kokios nuodėmės, kokių aplinkybių, apskritai tiesiog nuo ko būtent vieną žmogų apsėda, o kitą ne, nors abu vienodai gyvena sunkios nuodėmės stovyje? Jeigu į tai išvis įmanoma atsakyti...
Atsakė: Administracija
Sveiki,

Džiaugiuosi Jūsų klausimu ir pamąstymu, kur gana taikliai beveik ir atsakote, kad vargu ar galima išskaičiuoti visas aplinkybes ir išvardinti priežastis, kodėl vienam nutinka vienaip, o kitam kitaip. Taip, tikrai gali būti ir yra, kad kai kurie žmonės lankosi bažnyčioje ir nors jie yra varginami piktosios dvasios ar net apsėsti, nėra jokių manifestacijų, t.y., išorinių to ženklų. Kodėl taip būna, galima būtų bandyti analizuoti skaitant literatūrą.

Svarbiausias ir reikalingiausias dalykas kiekvienam žmogui - tai jo paties noras būti su Dievu: maldoje, išpažintyje ir Eucharistijoje. Malonės stovis - tai žmogaus būsena be sunkių nuodėmių, jų nedarant, o nusidėjus atliekant išpažintį. Tai svarbiausia profilaktika nuo velnio veikimo: būti Dievo žmogumi kasdienybėje.

Tad sėkmės kelionėje Dievop.

Kun. Virgilijus Poškus
Mantas parašė 2019 balandžio 4   13:06:
Sveiki,
Naudoju Spotify kompiuterinės programos nemokamą versiją. Kiek žinau pasaulyje vyksta daug teismų, dėl programos legalumo ir autorių tesių gynimo.
Ar man, kaip Jėzaus liudytojui galima klausyti per Spotify programą grojamų kūrinių?

Ačiū,
Mantas
Atsakė: Administracija
Sveiki,

Jeigu programa nemokama ir kol kas neuždrausta, tai gali klausytis muzikos. Kai bus paskelbta (jeigu bus paskelbta), kad ji nelegali, nebebus tokios galimybės klausytis. Tad linkiu, kad muzika pakylėtų kasdienybėje...

Kun. Virgilijus Poškus
Jolita parašė 2019 kovo 21   21:09:
Garbė Jėzui Kristui!

norėjau pasitikslinti, ar katalikui dera lankyti džiudžitso užsiėmimus? Ačiū.
Atsakė: Administracija
Garbė Jėzui Kristui!

katalikams nedera užsiiminėti rytų kovos menais dėl to, kad jie paremti nekrikščioniška antropologija.

Pagarbiai
Sekretoriatas