Alternatyvi medicina

Alternatyvi medicina

„Alternatyvios“, arba geriau sakyti, „netradicinės“, terapijos atstovai džiaugiasi vis didesniu populiarumu. Didėjantis nepasitikėjimas chemija ir technika, o taip pat kentėjimas dėl naudojamų „neturinčių sielos“ medicininių prietaisų paskatino šią raidą. Tačiau ne viskas, kas šioje srityje yra siūloma, iš tiesų yra rimta, ir dažnai šie metodai yra persunkti abejotinos pasaulėžiūros. Dažniau kalba eina ne apie gydymą, o apie ezoterinio mokymo gydyti perdavimą, nors tai pateikiama užmaskuota forma. Todėl krikščionims, kurie jaučiasi įsipareigoję savo tikėjimui, tai gali kelti įtampą.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai griebiamasi netradicinio gydymo metodų, kaip atskirti rimtus pasiūlymus nuo nerimtų, ir kaip terapijose atpažinti religinio pobūdžio žinutes?

 • Kad liga sukelta neteisingo mąstymo,
 • kad išgydytų „teisingas virpėjimas“.

Keletas terapijų pavyzdžių su ezoteriniu pagrindu:

Bacho gėlių terapija, brangakmenių terapija, reiki, aurasoma, gydymas prana (prana healing), bioenergetika, spagyrika, refleksinių zonų terapija, homeopatija, biocheminės druskos, antroposofinė medicina, rebefingas, Qi Gong, Tai chi, urinoterapija, gydymas tikėjimu, taikomoji kineziologija…

Krikščionys ir alternatyvioji medicina

Medicina visada susijusi su kultūrine aplinka. Kiekviena medicina turi savo pasaulėvaizdžio pamatus. Gydymo procese šie pamatai yra tiesiogiai arba netiesiogiai persakomi ir perduodami pacientui.

Alternatyviosios medicinos srityje dažnai gydymas ir doktrina eina petys į petį. Ypač tais atvejais, kai pažadamas „visuminis“ gydymas, ir iškeliamos temos apie dvasines ir religines dimensijas.
Ilgalaikis užsiėmimas su terapijomis, paremtomis ezoterinėmis teorijomis, perteikia ir perša mąstymą, kuris nesuderinamas su krikščioniško tikėjimo pagrindinėmis nuostatomis, arba kelia įtampą.
Nepaisant abejotinos terapinės naudos, ezoterinių terapijų naudojimas ir/arba pritarimas joms skatina šių ezoterinių idėjų plitimą visuomenėje.

Ar prasminga alternatyvi medicina?

Nėra jokios „alternatyvos“ į mokslą orientuotai medicinai, kai sergama rimtomis ligoms ir norima patikimo gydymo. Tačiau prasmę turi „papildoma medicina“ – terapijos „papildymai“.

Prasmingi papildymai yra natūralioje medicinoje, kurios srityje dirbama naudojant tikras natūralias priemones (vanduo, oras, judėjimas, sveika mityba).
Krikščionišku požiūriu, papildoma žodžio ir susitikimo medicina yra ne tik kad prasminga, bet ir pageidaujama.
Krikščioniškai motyvuota medicina turi įtikinamą išganymo pažadą. Ji kur kas labiau padeda žmonėms priimti esamus apribojimus ir rasti prasmingą buvimą su kančia ir mirtimi.

Pelai ir grūdai – kaip atskirti?

Alternatyvios medicinos scena pirmiausia naudojasi įvairaus plauko šarlatanai. Šalia keleto metodų, kurie yra išties prasmingi, būna gausu terapijų, kurios remiasi ezoteriniu pasaulėvaizdžiu, ir kuriomis tikima (dažnai net pažodžiui) su religiniu įkarščiu. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepakliūtumėte pas abejotiną ideologiją skleidžiančius ir nerimtą terapiją siūlančius žmones?

Vartotojų apsauga pataria būti atsargiems, kai:

 • vengiama atlikti terapijos veiksmingumą patikrinančius eksperimentus, ir kai gali būti įvardinami tik atvejai, kuomet terapija padėjo;
 • kai naudojamos neaiškios sąvokos, kurios ne paaiškina, o palieka paslapties šydą, pvz., „virpėjimai“, „gyvenimo energija“, „energetinis balansas“, „išvalymas“, „nuodų pašalinimas“, „energijos srovės“, „energijos blokados“, „ligos virpesiai“, „eterinė arba subtili materija“…Tai leidžia daryti išvadas, kad terapija nerimta;
 • kai vienu produktas ar metodas leidžia kovoti su daugybe skirtingų negalavimų, kurie neturi nieko bendro tarpusavyje;
 • kai siūlomas vaistas nuo visų ligų ir tikinama, kad visos ligos pagydomos;
 • kai diagnozei nustatyti naudojami nerimti metodai, kurie grindžiami okultinėmis jėgomis arba maginėmis idėjomis, arba įsitikinimais. Toliau išvardinami metodai, kurie negali būti naudojami ligų diagnozei nustatyti: iridodiagnostika, kineziologinis raumenų testas, švytuoklė ir virgulės, kirliano fotografija, auros diagnostika, biotenzorius…

Pavojus slypi tame, kad tikros ligos gali būti neatpažįstomos, arba atvirkščiai, diagnozuojamos nesančios ligos.

Kas gydo, tas visada teisus! Ar tikrai?

 • Kiekvienoje terapijoje atsiranda eilė liudininkų, kurie patvirtina: „Man tai padėjo“. Tačiau tokie pasakojimai nėra pakankamas įrodymas tam, kad būtų galima terapijos būdą kaip tokį laikyti tinkamu ir teisingu.
 • Žmogus kaip socialinė būtybė reaguoja į paramą, žodžius ir veiksmus, kurie sužadina viltį. Visa, kas skatina ligonio viltį, gali privesti prie pozityvių efektų. Medicina kalba apie „placebo efektą“. Placebo išvertus iš lotynų kalbos reiškia: „Aš pamaloninsiu (patiksiu)“.
 • Placebo efektas pasireiškia kiekvieno gydymo metu ir daro įtaką taip pat ir specifinėse veiksmingose terapijose. Placebo efektas veikia visus žmones, netgi skeptikus.
 • Metodai, kurie nepasiekia terapinio rezultato, didesnio už Placebo efekto veiksmingumo lygį, vadinami „nespecifinėmis tariamomis terapijomis“. Pasiekimai, priskiriami visoms šioms terapijoms, neįrodo šio terapinio koncepto teisingumo.
 • Daugybei „nespecifinių tariamų terapijų“ būdingos „terapinės istorijos“ apie jėgas ir procesus, kurie turi paveikti ligą ir gydymą. Tos istorijos taip pat gali būti ideologinio pobūdžio.
 • Pastaraisiais metais buvo steigiama daugybė terapijų, paremtų (atvirai arba netiesiogiai) religinėmis arba pasaulėvaizdinėmis ezoterinėmis prielaidomis.

Iš tiesų žodis „placebas“ paimtas iš Biblijos. „Placebo Domino in Regione Vivorum“(aš patiksiu Viešpačiui gyvųjų šalyje“) – toks 16 psalmės 9 eilutės vertimas iš lotynų kalbos. Placebo efektas pasireiškia suaugusiems, vaikams, kūdikiams ir net gyvūnams. Netgi save vadinančiam skeptiku reikalinga parama ir vilties skatinimas.

Ezoteriniam pasaulėvaizdžiui būdinga:

 • viskas yra palaikoma ir persunkta kosminės energijos (Chi, Qi (ki), reiki, prana, vis vitalis (gyvybinė energija) ir t.t.).
 • Sveikata ir liga priklauso nuo harmoningų arba blokuotų energijos srautų (meridianai, čakros, energetiniai taškai…).
 • Atliekant „energetinį“ darbą esą galima harmonizuoti žmogaus kūną, sielą ir dvasią (meditacija, ritualiniai judesiai, kvėpavimas…).
 • Kad vaistai, pagaminti ypatingu būdu, veikia „subtilų“ lygmenį, galėtų „energizuoti“, „potencijuoti“ arba „dinamizuoti“, galėtų veikti žmogaus „gyvybinę energiją“.

Ezoterinės alternatyviosios medicinos atstovams būdinga kalbėti apie energijas, energijos srautus, virpesius ir subtilią (eterinę) energiją.“Gyvybinė energija“ turėtų būti apibrėžiama tokiomis sąvokomis, kaip Qi, Chi, Ki, prana, vis vitalis.

Scroll to Top
Skip to content