Malda

Šventasis Antanai

  Garbingasis Šventasis Antanai, malda ir atgaila tu įveikei daugybę velnio gundymų. Išmelsk mums malonę niekada nepasiduoti priešo pagundoms, neišsigąsti šėtono puolimų, bet grumtis su juo, remiantis Dievo jėga, ir vis uoliau tarnauti Dievui ir žmonėms. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmis

Pasigailėk, Viešpatie Dieve, manęs, savo tarno, kuris dėl  daugelio žabangus rezgančių piktųjų dvasių yra pasidaręs tartum pražuvęs indas; ištrauk mane iš mano priešų rankų ir būk su manimi, kad pažuvusio ieškotum, surastą susigrąžintum, susigrąžinto neapleistum, ir taip visame kame patikčiau Tau, kurį pažinau kaip galingą savo Atpirkėją. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Visagali Dieve, tu apleistiesiems suteiki pastogę ir kalinius išvedi į laisvę. Išvysk mano sielvartą ir …

Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami kovojant su tamsos galybėmisSkaityti daugiau »

Šventasis Arkangele

  Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje, būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame: te sutramdo jį Dievas. O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas. Amen

Br. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus malda

Br. Ramūnas Mizgiris OFM I. Įvadas Jėzus, skelbdamas prisiartinusią Dievo karalystę, primindavo ir apie maldos būtinybę: „Reikia visuomet melstis ir nepaliauti“ (Lk 18, 1). Taip pat apaštalas Paulius atkartoja šį kvietimą: „Be paliovos melskitės!“ (1 Tes 5, 17). Mes žinome įvairių krikščioniškų maldų, pavyzdžiui, „Tėve mūsų“ maldą mes randame Evangelijose, ji dar vadinama Viešpaties malda, …

Br. Ramūnas Mizgiris OFM. Jėzaus maldaSkaityti daugiau »

Scroll to Top Skip to content